Põltsamaa tunnustab jätkuvalt väärikaid linnakodanikke

Põltsamaa linnavolikogu novembrikuu istungil tuli linnavolikogu liikmetel moodustada komisjon, mille ülesanne on selgitada välja linna väärikad elanikud, kellele omistada Põltsamaa linna aukodaniku nimetus või anda linna teenetemärk.

Põltsamaa linnavolikogu liikmete poolt kinnitatud ajutine komisjon tegutseb ajavahemikul 2012. aasta 1. detsembrist kuni 2013. aasta 1. märtsini. Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein tuletas volikogu liikmetele meelde, et ettepanekud aukodaniku tiitli või linna teenetemärgi saajate osas tuleb esitada Põltsamaa linnavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks.

Salajase hääletuse tulemusena valis linnavolikogu ajutise kolmeliikmelise komisjoni, selle esimehe ja aseesimehe. Komisjoni esimeheks valiti Tiit Kulu ja aseesimeheks Andres Vään, liikmeteks Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots, linnavolikogu esimees Margi Ein ning linnavolikogu liige Helje Tamme. Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku Kadri Suni sõnul oli kolmapäevase seisuga Põltsamaa linnavalitsusele esitatud kaks ettepanekut aukodaniku nimetuse omistamiseks ja kaks ettepanekut teenetemärgi saajate osas.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus