Põltsamaa topeltkvartett peab kümnendat sünnipäeva

“Me oleme omavahel ka mõnus sõpruskond, kellel on koos hea olla. Enam-vähem ühesuguse mõtlemisviisi ja temperamendigagi,” ütleb topeltkvarteti juhendaja Reet Sester ning lisab ühiste omaduste ritta veel ühe tunnuse: “Mitte väga suured peopidajad”. Suurem osa lauljatest on olnud koos algusest peale. Mõned liikumised on ette tulnud vaid eriti mõjuvatel põhjustel.

Kaheksa pluss kaks

“Peaasi, kui meid kuulatakse. Sel juhul tahame laulda nii kaua edasi, kuni silm seletab ja jalg veel väga tönts pole,” lubab juhendaja ning ütleb, et vähemalt siiamaani pole ta küll märganud, et keegi laulmisest tüdinud või väsinud oleks.

Praegu on lauljaid koosseisus tegelikult üheksa. “Vahel tahaks ise ka kuulata,” ütleb Reet Sester, kes ansamblis kõigil aastatel ise sopranina kaasa on laulnud. Sinne Saar ongi see üheksas liige ja viimatine lauljate seltskonnaga liitunu ning uus sopran. Nagu juhendaja ütleb, on sopran kui meloodiahääl ikkagi väga oluline ja kui üks sellest häälerühmast peaks mingil põhjusel puuduma, siis ei jääda hätta. Topeltkvarteti loomise algusest on koos Reet Sesteriga sopranit laulnud Liia Orav. Aldirühmas laulavad praegu Õie Aruaja ja Pille Otsus, tenorit aga Ilmar Kiis ja Aivo Säälik ning bassi Urmas Kuivits ja Olavi Sõmermaa. Siia loetellu tuleb tingimata lisada veel üks nimi – klaverisaatja Taimi Gera?t?enko, kes on ansambliga koos olnud kõigil kümnel aastal. Nii võib Taimit lugeda praegu koguni ansambli kümnendaks liikmeks. “Ilma temata poleks me need, kes me oleme. Meil on olnud väga hea koostöö ja õnneks on ka maitsed alati kokku läinud,” kinnitab Reet Sester.

“Peasüüdlased” on kokemäelased

See sõit, millest eespool juttu oli, viis tookord kümne aasta eest Põltsamaa sõpruspiirkonda Kokemäele Soomes. Nii andsid kokemäelased Põltsamaa topeltkvarteti tekkimisele enese teadmata otsese põhjuse. Kindel on see, et vähemalt sel ajal ja sellises koosseisus poleks see muidu sündinud. Nüüd, nädal tagasi, kui Kokemäel peeti Põltsamaa linna kultuuripäevi, laulis topeltkvartett seal jälle – hooldekodus, kultuurikeskuses ja jumalateenistusel kohalikus kirikus.

Ehkki möödunud kümne aasta jooksul on lauldud erinevates paikades ja mitmetel maadel, oli see, et tähtpäevaeelne reis just sinna viis, kust kõik alguse sai, sümboolne ja meeldiv, kuigi Kokemäel on topeltkvartett käinud laulmas ka vahepeal. “Nüüd sai see asi nagu ilusasti ära raamitud,” leiab Reet Sester. Kultuurikeskuse rahvatantsurühm Virmalised, kellega koos sedakorda Kokemäel esinemas käidi, aitab sisustada ka topeltkvarteti tänast sünnipäevakontserti, milles ühe osa moodustavad siinse lauluisa K. A. Hermanni lauludele seatud tantsud.

Laule on suur mapitäis

Tänased topeltkvarteti lauljad on enamikus ka koorilauljad olnud. Praegusest koosseisust pool laulab praegu kaasa EELK Põltsamaa koguduse segakooris, mille dirigent on samuti Reet Sester. Dirigendil tuleb ennast aga jagada kokku kolme kollektiivi vahel, sest tema käe all laulab ka Põltsamaa muusikakooli noortekoor. Kui kooride juhendamist võib dirigent lugeda tööks, siis ansambli tegevust nimetab ta ise pigem vahelduseks ja meelelahutuseks.

Seni on Põltsamaa topeltkvartett laulnud nii oma linna kui ka maakonna üritustel, käinud koos mitmete gruppidega esinemas Saksamaal, Norras jm. Hästi on neil läinud erinevatel laulukonkurssidel. Kindel traditsioon on kaks korda aastas, jõuludel ja augustis kuldleeri ajal laulda Põltsamaa kirikus.

Kuigi laule, mida õpitud, on asjaosaliste endi sõnul terve suur mapitäis, on sobilikku eestikeelset repertuaari siiski suhteliselt raske leida. Nii sätib juhendaja vahel ka ise midagi vastavalt ansambli stiilile lauljatele meelepäraseks, et saaks mõnuga laulda ja oleks nauditav kuulata.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus