Põltsamaa tänavatel jätkub teeremont

Tänavu suvel saavad paljud auklikud tänavad Põltsamaa kesklinnas ja linnapiiril täiesti uue ilme. Suuremateks käimasolevateks teetöödeks Põltsamaa tänavatel on Jõgeva maantee rekonstrueerimine ja Tehase tee ehitus.


Vabariigi valitsus eraldas hiljuti omavalitsustele üle kogu Eesti teeremondiks toetusraha. Tänu transiiditeedele mõeldud toetusele saavad nüüd korda paljud teed ja tänavad ka Põltsamaa linnas.
OÜ Warren Teed rekonstrueerib 29. juunist Põltsamaa vallavalitsuse tellimusel Jõgeva ja Tartu maanteed Põltsamaal. Osaliselt on tööd juba lõpusirgel, kuid osa tänavaid on jätkuvalt suletud ning liiklus linnas ümber suunatud.
Juba pikemat aega on Põltsamaal suletud olnud Jõgeva maantee lõik Sõpruse pargist Põltsamaa bussijaamani. Tee rekonstrueerimise käigus saab aastakümneid remontimata olnud ja tiheda liiklusega tänav, mis ühendab Puhu risti ja Põltsamaa bussijaama, uue väljanägemise, tee äärde tulevad ka korralikud kõnniteed.
„Jõgeva maantee rekonstrueerimise maksumuseks on 674 171 eurot koos käibemaksuga. Rekonstrueeritava lõigu pikkuseks on 1010 meetrit, toetust saime riigilt selle tee remondiks 490 752 eurot,” lausus Põltsamaa vallavalitsuse teedespetsialist Aivar Aigro.
„Tehtavateks töödeks on kõlbmatu pinnase väljakaevamine, sadeveetrasside ehitus, äärekivide paigaldamine, dreeniva kihi ehitustööd, killustikaluse ja kahekihilise asfaltbetooni paigaldamine, haljastuse korrastamine ja uute liiklusmärkide paigaldamine ning teekatte markeerimine,” lisas Aigro.
Peale Jõgeva maantee sai hiljuti uuendatud ka Tartu maantee lõik, mis asub kahe ringtee vahel Põltsamaa kesklinnas.
Sel suvel võeti ette veel Tehase tee rekonstrueerimine linnapiiril Vali Pressi trükikoja ja OÜ E-Piim Transport kõrval. Antud teelõik oli sügisel ja kevadel eriti vihmaste ilmadega lausa läbimatu.
„Tehase tee rekonstrueerimise maksumuseks on 78 945 (koos käibemaksuga), toetust saime tee-ehituseks 54 097 eurot, rekonstrueeritava lõigu pikkuseks on 180 meetrit. Tehase teel olid töödeks kõlbmatu pinnase väljakaeve, dreeniva kihi ehitus, killustikaluse ja kahekihilise asfaltbetooni paigaldus,” lausus Aigro.
Põltsamaa vallas toimuvad teetööd ka riigiteedel – Põltsamaa-Viljandi maanteel rekonstrueeriti teelõik Kuningamäest kuni Viljandi maakonna piirini, Võisiku asulas lisandusid tee keskele ohutussaared.
Põltsamaa vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi sõnul jätkuvad teetööd Põltsamaa linnas ja vallas vastavalt teehoiukavale, lisaks ülalnimetatud suurematele remonditöödele tehakse mitmes kohas väiksemaid pindamistöid.
Põltsamaa vallavalitsus otsib järgmisena Lossi tänava, Viljandi maantee, Pargi tänava ja Kamari alevikus asuva Jõe tee rekonstrueerijat.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus