Põltsamaa suurendas linnavolikogu ja komisjonide liikmete tasu määra

Hiljuti peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorras volikogu liikmete tasu ja selle maksmise korra muutmine. Põltsamaa linnavolikogu esimehe Andres Vääni  sõnul oli selle eelnõu algatamise eesmärk volikogu liikmete, eriti aga komisjonide liikmete töö senisest parem tasustamine.  Eelkõige on selle eelnõu puhul silmas peetud neid volikogu komisjonides töötajaid, kes ei ole linnavolikogu liikmed. Linnavolikogu esimees lausus, et senine volikogu ja komisjoni liikmete tunnitasu oli kehtestatud päris kaua aega tagasi ja oli liiga napp.

Andres Vään tegi ettepaneku maksta linnavolikogu liikmetele istungist osavõtu ühe tunni eest kaheksa eurot ja komisjonide liikmetele ühe istungitunni eest samuti kaheksa eurot, kuid mitte rohkem kui kolme tunni eest ühes kalendrikuus. Elektroonilisel kujul koosolekul osalemise eest makstakse neljaeurost tunnitasu. Põltsamaa linnavolikogu liige Anti Orav lausus, et temale teadaolevalt vaadati linnavolikogu ja volikogu komisjonide liikmete töötasu viimati üle 2013. aasta detsembris ning siis jõuti järeldusele, et  see on täiesti konkurentsivõimeline ja õiglane. Orav märkis, et talle jääb  arusaamatuks, miks on vaja seda tasu 60 protsendi ulatuses tõsta olukorras, kus majandus ei kasva ja Põltsamaa linna eelarve maht arvestatavalt ei suurene. Samas tõsteti linnavalitsuse teenistujate palka vaid kuue protsendi võrra.

Andres Vään lausus, et tegelikult tõusevad ka kõikide linna hallatavate asutuste töötajate töötasud. Linnavolikogu esimehe sõnul võib linnavolikogu ja volikogu komisjonide liikmete tasu tunduda suur, kuid reaalne rahaline väärtus pole kaugeltki nii suur, nagu see protsentide järgi tundub.

Linnavolikogu liige Merle Mölder tundis huvi, kui palju kõnealune tasude tõstmine eelarvesse kulutusi lisab. Andres Vään vastas, et volikogu osas suurenevad kulutused eelarves 924 euro ja komisjonide osas 2069 euro võrra. Üldised kulutused volikogu osas ei kasva, vaid need tulevad teiselt eelarverealt. Põltsamaa linnavolikogu liikmed toetasid volikogu  ja komisjonide liikmete tasude suurendamist eelnõus välja pakutud mahus. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus