Põltsamaa suurem ringtee saab lõpuks korda

Praegu on Põltsamaal käsil linna suure ringtee ehk keskringi remont, kus esmalt vahetatakse välja äärekivid, sadeveekaevud tõstetakse teepinnaga samale kõrgusele ja antakse teepinnale õige kalle, et sadevesi kaevudesse jookseks. Lõpuks ring asfalteeritakse.


Põltsamaa abilinnapea, linnamajanduse osakonna juhataja Aivar Aigro sõnul on saab ringtee osa olema seitsme meetri laiune ja ringil saavad kõrvuti liikuda nii parempööret tegev kui edasi liikuv sõiduk. Keskringilt edasi sillale kulgev sõidurada saab olema 5,5 meetri laiune ja sinna jääb edaspidi ainult üks sõidurada. Aivar Aigro sõnul korraldasid nad ringtee projekteerimiseks ja remondi teostamiseks ühise hanke, ehkki parem olnuks see teha eraldi. Et keskringi remont oli vaja kiiresti läbi viia, seetõttu otsustati kiirema hankevariandi kasuks.

Suure silla remont kujuneb tõeliseks katsumuseks

Ka pikalt oodatud suure silla remondiks on raha olemas, kuid reaalse remondini tänavu siiski ei jõuta. Abilinnapea sõnul ei ole talvisel ajal mõtet silda remontima hakata, sest betoonitööde tegemiseks on vajalikud plusskraadid.

Tuleval aastal on kavas teha suure silla remonditööd ning paigaldada sõiduteele uus asfaltkate selle kohani, kus tänavu ringtee remondiga lõpetatakse. Aivar Aigro ei välista võimalust, et Suur sild tuleval aastal ette võetavate remonditööde tõttu üldse mõneks ajaks liiklemiseks suletakse. Silla remonti on võimalik teha ka poole tee ulatuses, aga see pikendaks remondiperioodi ja kannataks ka töö kvaliteet.

Sild võidakse mõneks ajaks täiesti sulgeda

Abilinnapea hinnangul oleks mõistlik Suur sild siiski teatud ajaks üldse liiklemiseks sulgeda ning remonditööd korraga ära teha. Paraku on see üsna keeruline, sest tegemist on Põltsamaa linna ainsa autosillaga. Tõenäoliselt algab Suure silla remont pärast kooliaasta lõppu.

Tänapäeval on olemas ka ajutiselt paigaldatavad ujuvsillad, kuid nende rent on kallis ja sellisel juhul peab mõlemal pool jõge saama silla peale ning sillalt maha sõita. Ujuvsilda ei ole võimalik paigaldada kärestikulisse vette.

Abilinnapea sõnul viitab seoses Suure silla remondiga tekkiv olukord sellele, et Põltsamaal võiks olla veel üks sild, millest sõidukitega üle pääseks. Tõenäoliselt ühtegi muud varianti peale Sauna silla selles osas kõne alla ei tuleks.Sõidukitele oleks Sauna sillale võimalik korraldada juurdepääs jõe mõlemalt kaldalt. Mujal oleks sõidukite juurdepääsu rajamine Põltsamaa linna piiresse ehitatavale sillale tunduvalt keerulisem.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus