Põltsamaa Suurele sillale tehti avariiremonti

Teisipäeval võis Põltsamaal Suurel sillal näha askeldamas töömehi ja seismas masinaid, teoksil on jõe vasakkalda poolse sillaava murdunud puitpostide vahetamine.

Endised puitpostid vahetatakse välja T-kujuliste metalltalade vastu. Künka OÜ juhatuse liikme Tiit Žukovitsi sõnul oli kümmekonnast postist kaks murdunud. Praegu pandi masinate ja töömeeste abiga kaks raudtala murdunud postide asemele, et saaks vee uuesti üles paisutada. OÜ Künka meestel olid abiks Kamari Kolmoja talu peremehe Aulis Kaju masinad. Samasugune töö võeti ette ka Kiisamauru paisu taladega, sest vesi on Suure silla avarii tõttu madalseisus. Endised Kiisamauru paisu talad olid paigaldatud sillaava ette vale pidi ja need paindusid vee surve tõttu. Uued talad Kiisamauru tammi jaoks olid varem valmis tehtud.

Tiit Žukovitsi sõnul tõusis silla avariist tulenevalt ilmselt kuigivõrd ka Kamari paisjärve veetase, ent tõenäoselt see sealse hüdroelektrijaama tööd ei mõjutanud. Suurema ohuna näeb Žukovits seda, et murdunud ja veevooluga kaasa läinud postid võivad kusagil pahandust tekitada. Tiit Žukovits loodab, et selle nädalaga peaks töödega ühele poole saama.

Teise Suure silla ava tugipostid vahetati välja paar aastat tagasi.

TOOMAS REINPÕLLU

blog comments powered by Disqus