Põltsamaa sporditööd koordineerib sihtasutus

Põltsamaal korraldavad sporditööd mitmed spordiklubid ning spordikool. Siin on ka spordirajatisi, mille haldamiseks oli vaja eraldi organisatsiooni. Sihtasutuse Põltsamaa Sport juhataja Margus Metsma sõnul loodi  see organisatsioon just Põltsamaa linna spordirajatiste haldamiseks.

Sihtasutuse Põltsamaa Sport juhatusele annab suuniseid ja korraldusi kuueliikmeline nõukogu. Lisaks spordirajatistele tegeleb sihtasutus ka Põltsamaa Spordikooli haldamisega. Metsma sõnul on Sihtasutuse Põltsamaa Sport kõige suuremaks kuluartikliks Felixhall, mille haldamisega seotud kulutusi asutus katab. Felixhall on võetud rendile osaühingult Põltsamaa Varahaldus. Hallis tegutsevad mitmed Põltsamaa linna spordiklubid. Samuti osaleb Sihtasutus Põltsamaa Sport  linnapoolse esindajana Kuningamäe terviseraja kulutuste katmisel.

Margus Metsma sõnul teeb Sihtasutus Põltsamaa Sport koostööd Põltsamaa spordiklubidega, kuid ei ole nendega juriidiliselt seotud. Spordiklubisid rahastatakse Põltsamaa linna eelarvest vastavalt linnaga sõlmitud lepingutele. Samas on mittetulundusühingutena tegutsevatel spordiklubidel võimalus taotleda projektidest lisaraha. Ka sihtasutusel Põltsamaa Sport on võimalus lisaraha taotleda kultuurkapitalilt ja konkurssidel osaledes.  

Sihtasutuse ülesanne on olla ka sporditegevuses partneriks Põltsamaa linnale. Ka väljaspool linna toimuvatel spordivõistlustel katab Põltsamaa linna esindamisega seotud kulutused Sihtasutus Põltsamaa Sport.  Sihtasutus Põltsamaa Sport organiseerib ka Põltsamaa linna esindatuse väljaspool toimuvatel üritustel.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus