Põltsamaa saab kaua oodatud jalgtee

Põltsamaal on juba pikemat aega olnud probleemiks jalgtee puudumine Tartu maantee ääres enam kui poole kilomeetri pikkusel lõigul. Nüüd on selle ehitamisega lõpuks algust tehtud ning 30. septembriks peaks tee valmis olema.


Praegu on Tartu maantee ääres olemas korralik jalgtee Selveri juures asuvast väikesest ringteest kuni Säästumarketini ning Rohelise ja Kingu tänava vahelisel lõigul.

Säästumarketist kuni Rohelise tänavani kulgev jalgtee on aga väga viletsas seisukorras ning Kingu tänavast kuni Põhjakaare tänavani puudus see üldse. Just sellel lõigul praegu ehitus  käimas ongi.

Kõigepealt rajati sadeveetorustik

Jalgteed ehitava ettevõtte Vooremaa Teed Põltsamaa jaoskonna eelarveosakonna juhataja kohusetäitja Andrus Veerla sõnul tuli kõigepealt tee alla ehitada sadeveetorustik. See on plaanis rajada Kingu tänavast kuni Mäe ja Kaare tänava vahelise lõiguni ning Kaare tänavast kuni Kaare ja Põhjakaare tänavaga ristuva tupiktänavani.  Kingu ja Mäe tänava vahelisel lõigul muudetakse teeperv jalgtee tarvis laiemaks. Kingu tänava ning Põhjakaare tänava vahele rajatava jalgtee laiuseks tuleb 3 meetrit ning pikkuseks 525 meetrit.

Andrus Veerla sõnul ei ole projektis ette nähtud Säästumarketi ja Rohelise tänava vahelise jalgteelõigu rekonstrueerimist. Temale teadaolevalt otsitakse praegu võimalusi ka selleks.  Tööde graafik on praegu üsna pingeline, sest sadeveetorude hankimine  ja paigaldamine võtsid päris tükk aega ja alles seejärel sai hakata jalgtee alust tegema.

Koos jalgtee aluse rajamisega paigaldatakse jalgtee sõiduteepoolsesse serva äärekivid.  Nendel lõikudel, kus jalgtee asub sõiduteest eemal, rajatakse jalgtee ja sõidutee vahele haljasriba. Andrus Veerla lausus, et septembri keskpaigaks peaks asfalteerimiseni  jõutama. Jalgtee peaks asfaltkatte saama kahe-kolme päeva jooksul. Rajatava jalgtee maksumuseks kujuneb üle 90 000 euro.

Võetakse pakkumisi väikese lõigu rajamiseks

Veerla ütles, et vaatamata pingelisele töögraafikule, ehitatakse  jalgtee kindlasti tähtajaks ehk 30. septembriks valmis. Vooremaa Teedel on praegu käsil ka Põltsamaa-Kamari teest paisjärve supluskohani kulgeva tee asfalteerimistööd. Supluskoha juurde paigaldatakse ka valgustus, pinnatakse olemasolev parkla, paigaldatakse piirded ning haljastatakse sissesõidutee ja parkla ümbrus.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots lausus, et oleks väga narr olukord, kui muidu korralikul jalgteel jääks üks lõik  remontimata. Aiaotsa sõnul oleks halenaljakas, kui enne poodi minemist või poest tagasi tulles tuleb enne korraliku jalgtee peale jõudmist poriloigust läbi astuda. Linnapea kinnitas, et  praegu võetakse hinnapakkumisi Säästumarketi ja Rohelise tänava vahelise jalgteelõigu rekonstrueerimiseks.

Esialgsete arvutuste kohaselt peaks selle töö maksumuseks kujunema umbes 6000 eurot. Väga oluline jalgteelõik on välja ehitamata ka Põltsamaal Lossi tänava ääres Kooli tänava ja Pika tänava vahel. Kord on selleks juba raha taotletud, kuid seda ei saadud. Kõnealust teed mööda oleks võimalik jõuda Põltsamaalt Kamari paisjärve supluskohani ilma vahepeal sõiduteele sattumata. Millal Kooli ja Pika tänava vahelise jalgtee ehitamine teoks võiks saada, oleneb rahastamisskeemi koostamise kiirusest ja rahastamisotsusest.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus