Põltsamaa saab gaasikütte

Siseministeeriumi ja Põltsamaa vallavalitsuse vahelise lepingu allakirjutamisel osalenud regionaalminister Jaan Õunapuu selgitas: “Põltsamaa ja Jõgeva vahelise gaasitrassi ehitamise riigipoolne toetamine on regionaalpoliitiline otsus, mis tehtud paremate elamis- ja töötamisvõimaluste loomiseks maapiirkondades. On vaja luua soodsad tingimused, mille mõjul väheneks elanike huvi kodupiirkonnast kaugemale kolida või välisriikidesse tööle asuda. Tänastest Eesti maakondadest on vaid Harjumaal kõrgemad keskmised brutosissetulekud kui Eestis tervikuna. Seetõttu vajavad teised maakonnad mitmete ettevõtmiste elluviimiseks ka riiklikku toetust.”

Jõgeva ja Põltsamaa vahelise gaasitrassi ehitamise idee algataja maavanem Aivar Kokk märkis lepingu allakirjutamistseremoonial, et Põltsamaa linna suuremad firmad Põltsamaa Felix ja E-Piim peavad gaasikütte toomist Põltsamaale oma eksisteerimiseks hädavajalikuks. “On igati mõistetav, et tänased ettevõtted soovivad tootmistegevust arendada seal, kus selleks on loodud kõige paremad infrastruktuurid. Arvestused näitavad, et vaatamata üldisele elukalliduse tõusule, on gaasiga kütmine praegu siiski kõige ökonoomsem. Näiteks maksab õliküte märksa rohkem.”

Aivar Kokk meenutas, et aastail, mil ta Jõgeva vallavolikogu esimees oli, toodi gaasiküte nelja külasse, mille elanikud oma kütmistingimustega tänaseni rahul on. Samas tõi maavanem eeskujuks Palamuse vallavalitsuse, kes on rajanud Palamusele ja Kaareperre gaasitrassid.

“Lustiveres viime gaasiküttele üle koolimaja ja lasteaia, kultuurimaja, hooldekodu. Seoses gaasitrassi ehitamisega saavad valla elanikud teha valiku, millist kütust edaspidi oma maja kütmiseks kasutada. Ehk otsustavad mõnedki vana katla gaasikatlaga asendada,” märkis lepingule alla kirjutanud Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson. ASi Eesti Gaas esindaja sõnul maksab praegu ühe eramaja üleviimine gaasiküttele keskmiselt 70 000 krooni.

Põltsamaa-Jõgeva gaasitrass saab alguse Jõgeva linna lähedalt, kuhu ehitatakse välja uus väljavõttejaam. “Me oleme valmis ehitama magistraaltrassi ja edaspidi ehitama välja jaotusvõrgu iga soovija krundile, kas siis Põltsamaal, Lustiveres või mujal. Lähiajal tahame käivitada ka sooviavalduste vastuvõtmise, et teada, kes gaasitrassist huvitatud on. Igatahes teist nii odavat energialiiki kui gaas praegu pole,” rääkis gaasitrassi ehitamisel osaleva firma Fortum Termest juhatuse esimees Riho Sild.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus