Põltsamaa plaanib olemasolevate kergteede ühendamist

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli jutuks raha taotlemine kergtee täielikuks  väljaehitamiseks Lossi tänava äärde. See tee kulgeb Põltsamaa linnast ametikoolini ja sealt edasi Kamari paisjärveni, kuid on Põltsamaa linna piires osaliselt välja ehitamata.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul kirjutas siseminister 30. septembril alla siseriiklikule kergliiklusteede toetusskeemile, millega eraldatakse omavalitsustele 4,6 miljonit eurot. Hiljemalt 13. novembriks tuleb kergliiklustee ehitamiseks raha saamiseks eeltaotlus esitada. Sellele annab hinnangu EAS ning koostab taotlustest nimekirja, mis esitatakse siseministeeriumile kinnitamiseks. Maimu Kelderi sõnul selgitatakse välja, millised eeltaotlused  vastavad nõuetele ja millised mitte.

Põltsamaal plaanitakse kergtee välja ehitada Lossi tänava äärde Kooli tänavast kuni Pika tänavani. Selle teelõigu valmimise järel on jalakäijatel, jalgratturitel ja rulatajatel võimalik jõuda ohutult Põltsamaa kesklinnast  Kamari paisjärveni. Selle kergtee ääres paiknevad ka Põltsamaa päevakeskus, hooldushaigla koos perearsti- ja eriarstikeskusega ning Põltsamaa ametikool. Juhul, kui Põltsamaa linna poolt esitatud eeltaotlus jõuab rahastatavate nimekirja,  tuleb koostada konkreetne rahastustaotlus EASile.

Eeltaotluse koostamiseks oli vaja koostada hinnakalkulatsioon ja lisada sellele Põltsamaa linnavolikogu garantiikiri omafinantseeringu katmiseks. Tiit Korni koostatud hinnapakkumise alusel oleks Lossi tänava kergliiklustee maksumuseks 280 138,8 eurot. Omafinantseering peab olema minimaalselt 15 protsenti projekti kogumaksumusest. Tiit Korni tehtud kalkulatsiooni kohaselt on omafinantseeringu suurus 42 021 eurot.

Põltsamaa linna eelarvestrateegia kohaselt on 2015. aastal ette nähtud investeerida laenu arvelt 100 000 eurot, mis tähendab,  et kergtee rajamiseks vajalik investeering kaetakse selle laenusumma arvelt. Seda mõistagi juhul, kui projekti otsustatakse rahastada.

Koos kergtee ehitamisega paigaldatakse tee alla elektriliin, rajatakse sadeveekanalisatsioon ning paigaldatakse tee äärde valgustus. Samal ajal valmistatakse ette kergtee munitsipaalomandisse taotlemine, mis on rahastamise taotlemisel üheks eelduseks.

Praegu on alustatud mõõdistamistega, reaalse ehitamiseni  võiks jõuda järgmisel sügisel. Linnavalitsuse majandusnõuniku sõnul kasutatakse Põltsamaa ametikoolist Kamari paisjärveni kulgevat kergteed  väga intensiivselt. Linnas, kus kergtee kõne all olnud lõigul puudub, liiguvad aga jalakäijad ning jalgratturid kitsa Lossi tänava servas, mis on ohtlik.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus