Põltsamaa piirkonnas kavandamisel mitmeid objekte

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil andis Põltsamaa vallavanem Margus Möldri ülevaate neljas liitunud omavalitsuses käsil olevatest või alles kavandatavatest projektidest, millest alates uuest aastast alates saavad suure ühisvalla projektid.

Vallavanem nimetas kavandatavatest, töös olevatest või juba valmis saanud Põltsamaa valla projektidest Põltsamaa-Annikvere jalgteed, Kamari veekeskust, Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustuse renoveerimist, Võisiku vee- ja kanalisatsiooniprojekti, Väike-Kamari vee- ja kanalisatsiooniprojekti.

Põltsamaa linnas on kõige olulisemaks esmatasandi tervisekeskuse juurdeehituse rajamine, mida saab nimetada alates uuest aastast toimima hakkava Põltsamaa valla ühisprojektiks, sest see puudutab nii praegu veel juriidiliselt eksisteeriva Põltsamaa linna ja valla, Pajusi ja Puurmani valla elanikke.

Väga oluliseks oli Põltsamaa linnas Suure silla rekonstrueerimine, mis on peaaegu lõpetatud. Samasugune olukord on ka Põltsamaal rekonstrueeritud Pajusi maantee ja kultuurikeskuse katuse remondiga. Suurem ette valmistamisel olev projekt Põltsamaa linnas on lasteaia Tõruke hoone energiatõhususe parandamine, mille eskiisprojekt on valmimas ja põhiprojekti hanketingimused kooskõlastamisel.

Puurmanis on käsil paisu varjete projekteermine. Puurmanis ootab lahendamist mitu teede rekonstrueerimise ja nende olukorra parandamisega seotud probleemi.

Pajusis ootavad rekonstrueerimist Pisisaare lasteaed-algkooli teise rühma ruumid. Seal on kohe valmimas ka üks laste mänguväljak. Vallavanem Margus Möldri rääkis volikogu liikmetele, et ühinenud Põltsamaa vallas on käimas sümboolika konkurss, mille tähtaeg on 20. detsember.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus