Põltsamaa piirkonnas asutati valimisliit Ühine Põltsamaa, Jõgeval jätkab Kõigi Kodu

Pajusi, Põltsamaa ja Puurmani valla ning Põltsamaa linna aktiivsed ja ärksad inimesed on asutanud valimisliidu Ühine Põltsamaa. Jõgeva vallas 2013. aastal loodud ja praegu vallavolikogus esindatud valimisliit Kõigi Kodu osaleb oma nimekirjaga ka tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel.


Üks valimisliidu Ühine Põltsamaa asutajatest, Pajusi ABF-i juht ja Pajusi vallavolikogu liige, Lembit Paal ütles, et neil oli kindel soov nelja omavalitsuse tublidest inimestest valimisliit kokku panna. Paal on üks neist, kes kindlasti selle liidu nimekirjas sügisel kohalikel valimistel kandideerima läheb.

Soovivad leida kogukonna jaoks lahendusi

Tema sõnul läheb valimisliit konkureerima parteinimekirjadega. “Meie liitu kuuluvad väga erinevate valdkondade inimesed, kes maailmavaatelisest määratlusest ja parteipoliitilikast olulisemaks peavad soovi kogukonna arengus kaasa rääkida ja käed külge panna. Oleme valimisliitu kutsunud ja palunud inimesi, kes meie hinnangul võiksid kogukonna arengule kaasa aidata ja kes ka tõemeeli soovivad uues volikogus kaasa lüüa ning on oma seniste tegudega moel või teisel seda ka näidanud. Meie soov ei ole teha ülipikka nimekirja kõikidest, kes võiksid meile hääli tuua. Eeldame, et kui valimisliidust ka inimesed uude volikokku jõuavad, siis peavad nad olema valmis tööks. Kaasa löövad nii ettevõtjad, omavalitsustegelased, haridustöötajad – seal on läbilõige kogu meie kogukonnast. See on pigem nagu sõpruskond. Meid seob soov leida kogukonna jaoks parimad lahendused,” lisas Paal.

Tema hinnangul on oluline valitava uue volikogu nägu ja meelsus. “Kindlasti on ka parteinimekirjades tublid ja väärikad inimesed. Me oskame ja tahame nende kõikidega ka koostööd teha,” tõdes ta.

Leida tasakaal keskuse ja maapiirkonna vahel

Suurim probleem on tema sõnul tasakaalu leidmine keskuse ehk Põltsamaa linna ja praeguste maaomavalitsuste vahel. “Saame aru, et Põltsamaa linn on meie kogukonna keskus ja linnal on suured vajadused ning me tarbime linna pakutavaid teenuseid ja hüvesid ning peame kõik sinna ka panustama. Küsimus on pigem tasakaalus, et me linna vajaduste rahuldamisega ei jätaks vaeslapse ossa endisi maavaldasid. Sellepärast on kaasatud inimesi kõikidest liituvatest valdadest. Suures omavalitsuses ei ole võimalik, et Pajusi kandi inimene on kursis Puurmani asula või Esku ja Adavere probleemidega. Sellepärast on oluline, et igast maanurgast oleksid esindajad volikogus.”

Nüüd tuleb Paali kinnitusel oma kogukonna huvide eest seista. Poliitilisi mänge pole kellelgi enam aega mängida. “See on väga huvitav aeg, kui uus volikogu tööle hakkab. Sellepärast peaksid need inimesed, kes volikogudesse kandideerivad, olema ka sellised, kes omavalitsuste teemadega tegeleda tahaksid. Inimesi, kes tõesti tahaksid seda tööd teha ja kirega asjade kallale läheksid, ega neid vaatamata ühineva omavalitsuse pea 11 000 elanikule just ülearu palju ole. See on ikkagi nii, et mugavam on kõrvalt vaadata ja kritiseerida, kui ise vastutus võtta. Väikeses vallas ei olnud meil kunagi tugevat opositsiooni selle traditsioonilises mõttes. Pigem lähtuti kritiseerimisel isiklikust arvamusest kui parteipoliitilistest seisukohtadest. Pajusi vald on oma asjadega väga hästi hakkama saanud.”

Koondavad ka Torma ja Palamuse inimesi

Valimisliidu Kõigi Kodu eestvedaja Jõgeva vallavolikogu liige Hardi Perk märkis, et praeguses Jõgeva vallavolikogus on liit saanud kogemusi nii koalitsioonis (kus saadi ka vallavolikogu esimehe koht) kui ka opositsioonis olles. “Juba enne Jõgeva linna, Jõgeva, Torma ja Palamuse valla ühinemist Jõgeva vallaks arutas meie valimisliit võimalust osaleda lähenevatel kohalikel valimistel. Leidsime, et võiksime edasi minna. Otsust mõjutas ka mitme inimese nõusolek kandideerida just valimisliidus. Meie tahe valimistel osaleda tugevnes siis, kui saime teada, et üheski liituvas neljas omavalitsuses pole loodud ühtegi valimisliitu. Võtsin ühendust Torma ja Palamuse valla valimisliitude esindajatega ja sain teada, et nendes piirkondades valimisliidud sellisel kujul edasi ei lähe. Nii tekkis mõte kutsuda endaga liituma uusi vaba mõtlemise ja vaba sõnaga inimesi, et saaks uutele valimistele vastu minna võimalikult tugeva platvormiga,” rääkis Perk.

Töö käigus oleme siiski väiksemates omavalitsustes veel tõdenud teatud kartust valimisliidu edukast toimimisest: kõheldakse, kas liitudel on ikka jõudu valimistel edukalt edasi minna. Tundub, et nn vanade olijate ringkaitse kipub rohkem meelitama. Jätkame aga tööd selle nimel, et minna valimistele võimalikult laiapõhjalise nimekirjaga,” lisas ta.

Vastates küsimusele valimisliidus Kõigi Kodu kandideerijate arvust, märkis Perk, et kõige olulisemaks peetakse nimekirja kvaliteeti. “Püüame koondada ausaid ja tublisid inimesi, kellele on esmatähtsad piirkonna huvid ja tahe üksmeelselt tegutseda. Minimaalne kandideerijate arv võiks olla aga üle kolmekümne.”

Hardi Pergi sõnul peab valimisliit Kõigi Kodu valimisprogrammi kokkupanemisel iseäranis oluliseks rumalate otsususte tegemise vältimist. “Oleme rääkinud ka hariduse- ja kultuuriasutuste võrgu tulevikust. Nende teemade puhul pole meie inimesed vastu rinda tagujad, kes ütleksid, et see peab olema või see peab jääma. Alati tuleb aga vaadata, mis on mõistlik ja mis mitte. Haridusküsimuse käsitlemisel ei tohiks piirduda rahuloluga praeguse koolivõrgu suhtes vaid peaks mõtlema, mis lastele tegelikult hea oleks. Haridusteema tuleb uues omavalitsuses väga kiiresti arutlusele, sest selle valdkonna jaoks kulutatakse pool eelarve mahust.

Kultuurielu vaatevinklist tuleb kindlasti kriitiliselt vaadata, seda, mis praegu korralikult toimib ning seda tuleks edasi arendada.

Kindlasti tuleb mõelda sellele, kuidas muuta omavalitsust atraktiivsemaks ja motiveerida siia senisest rohkem inimesi elama asuma,” ütles Perk.

“Nimekirja esinumber pole meil veel otsustatud. Kutsume kandideerima, et siis ühiselt koostada programm ja määrata kindlaks järjestus kandideerimisel,” lisas ta.

“Isamaa ja Res Publica Liit kandideerib Jõgevamaa omavalitsustes oma nimekirjaga,” ütles IRL-i Jõgevamaa piirkonna esimees riigikogu liige Aivar Kokk. Ta lisas ka, et kavatseb kohalikel valimistel osaleda.

“Sotsiaaldemokraatlik erakond paneb valimistel omad nimekirjad välja kõikides kolmes uues omavalitsuses. Mustvee vallas on viis valimisnimekirja, milles kõigis ka oma nimekirja välja paneme,” ütles erakonna Jõgeva- ja Tartumaa arendusjuht Jüri Morozov.

“Kohalikesse volikogudesse kandideerib erakondades ka parteituid inimesi, mistõttu erakondlikud nimekirjad sarnanevad mõneti valimisliitudega. Valimisliitudes on aga ka erakondade liikmeid, mis võib neile anda erakondliku tausta,” tõdes Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots, kes ise on Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige.

Osalemisest sügisestel valimistel oma nimekirjadega on teatanud ka Keskerakond ja Reformierakond.

HELVE LAASIK

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus