Põltsamaa piirkonna õpilased tutvuvad ettevõtlusega

Kokku 365 õpilasel koos nende saatjatega Kolga-Jaani, Leie, Lustivere ja Adavere Põhikoolist, Põltsamaa Ühisgümnaasiumist ja Põltsamaa Ametikoolist on võimalus külastada  ettevõtteid ning lähemalt nende tegevusega tutvust teha.

Õpilasi võtavad vastu AS Põltsamaa Felix, AS Puit Profiil, E-Piima Põltsamaa Meierei, AS Kitzinger Progress, AS Konesko, OÜ Viraito, OÜ Vali Press, AS Vooremaa Teed, OÜ Põltsamaa Graniit, TK-Team AS. Eelnevalt sai iga õpilane valida 2 ? 3 ettevõtet, mida soovib külastada. Vastavalt sellele jagati huvilised gruppidesse. 

 Idee õpilastele kohalikku ettevõtlust tutvustada sai alguse ettevõtjate ja omavalitsusjuhtide kohtumistest. Nagu on selgunud, ei ole noored kaugeltki teadlikud sellest, millega ümbruskonna ettevõtted tegelevad ning missugused võimalused on neis tööd saada. Samas aga on  firmades tööjõuga probleeme. Nii tõi näiteks Põltsamaa Felix vahepeal töötegijaid Narvast ja mujalt.

Põltsamaa linna ja valla, mõnede kohalike ettevõtete ja koolide esindajaist moodustatud töögrupp nimetusega “Põltsamaa piirkonna ettevõtluse areng lähtuvalt tööjõust” töötas välja küsimustiku ümbruskonna koolide jaoks. Sooviti teada, millega noored tahaksid tulevikus tegelda, nende arvamust kodukandi arengust ja sobivatest töökohtadest jne. Et noored oma piirkonna ettevõtete tegevusega ja töövõimalustega kurssi viia, selleks otsustatigi organiseerida esimest korda külastuspäev. Sedakorda neile, kellel seisab peagi ees kas põhikooli või gümnaasiumi lõpetamine.

Põltsamaa vallavalitsuse arendusnõunik Karro Külanurm, kes kuulub töögruppi Põltsamaa valla esindajana, leidis, et võib-olla kasvab sellest esimesest korrast tulevikus välja ilus traditsioon ja ehk on edaspidi mõttekas seesugust tutvuspäeva korraldada sügisetigi.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus