Põltsamaa piirkonda moodustuva ühisvalla nimeks saab Põltsamaa vald

Omavalitsuste ühinemise teemalised läbirääkimised on käimas paljudes paikades üle Eesti. Põltsamaa piirkonnas omavalitsuste haldusreformi teemaga tegelevate juhtrühmade liikmed kohtusid 25. mail Puurmani lossis. Puurmani vallavolikogu esimehe Aare Järviku sõnul ei ole mitmed sellesse seltskonda kuuluvate omavalitsuste esindajad ikka veel suutnud otsustada, kellega nad lõpuks ühisvalla moodustamiseks käed löövad. Nii Kõo valla ja Võhma linna esindajad Viljandimaal kui ka Imavere valla esindajad  Järvamaal räägivad üheaegselt läbi mitmes suunas. Kui Imavere  räägib lisaks Põltsamaa vallale läbi ka Järva-Jaani ja Paide linnaga, siis Kõo vallale ja Võhma linnale on teinud ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks Viljandi vald ja Suure-Jaani vald. Pärast Puurmanis toimunud juhtrühmade kokkusaamist toimusid rahvakoosolekud nii Kõo vallas kui Võhma linnas.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu lausus, et kui juhtrühma liikmete koosolekul osalenud nõustaja Rivo Noorkõiv tõstatas küsimuse, mis saab tulevase valla nimeks, ei tekkinud kellelgi hetkekski kahtlust, selleks on Põltsamaa vald. Sama meelt on ka Aare Järvik, kelle sõnul oleks Põltsamaa nimi igati loogiline ja mõistlik.

Indrek Eensalu sõnul jõuti ühisvalla maakondlikku kuuluvust silmas pidades seisukohale, et tulevane Põltsamaa ühisvald võiks jääda Viljandi maakonda, kuid valla regionaalseks tõmbekeskuseks oleks Tartu.

Kusagilt on nii Põltsamaa piirkonna kui Viljandimaa omavalitsustegelasteni jõudnud info, et osa Viljandimaad ja Põltsamaa piirkond võiks edaspidi kuuluda Pärnu maakonna koosseisu, mis on Eensalu sõnul Pärnust nii kaugel elavate inimeste jaoks ehmatav sõnum.

Indrek Eensalu tõdes, et omavalitsuste liitumiskõnelused on jäänud toppama riigi otsustamatuse tõttu, sest ei ole selgelt välja öeldud, milline võiks olla Eesti tulevane maakondlik jaotus. Põltsamaa vallavolikogu esimees on seisukohal, et kui riik tulevaste maakondade kohta lõpliku ja kindla otsuse teeb, siis pääsevad omavalitsuste liitumiskõnelused justkui paisu tagant ning ühisvallad moodustatakse kiiresti. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus