Põltsamaa on kärpinud teenistuskohtade arvu

Kui ühinemiseelsetes Põltsamaa omavalitsustes oli kokku 84,5 teenistuskohta, siis möödunud aasta juuliks oli Põltsamaa vallavalitsus neist koondanud 14, selgub hiljuti avaldatud rahandusministeeriumi analüüsist.


Ametnike ja teenistujate arv Põltsamaa vallas vähenes ühinemisjärgse esimese poole aastaga 17% võrra (70,5ni) ehk ligi kaks korda rohkem kui Eestis keskmiselt. Näiteks Jõgeva vallas oli samal ajal vähenenud teenistuskohtade arv 7% (enne 99,7, seejärel 92,2) ja Mustvee vallas 3% (enne 69,4, seejärel 67,2). Üle Eesti koondasid omavalitsused ühinemiste järel kokku 335 ehk 9% senistest teenistuskohtadest.

Kõige enam on vähenenud linnapeade ja vallavanemate, linna- ja vallasekretäride ning raamatupidajate ametikohtade arv.

„Paljuski just nende vabanenud töökohtade arvelt on loodud uusi teenistuskohtasid, näiteks sotsiaalvaldkonna, halduse ja varade valdkonda. Sellega on omavalitsused suurendanud oma kompetentsi kohalikele elanikele pakutavate teenuste osutamisel,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Oluliselt on arendatud ka kantselei valdkonna kompetentsi. Näiteks IT, kommunikatsiooni, õiguse, personali ja üldise asjaajamise valdkonnas.”

  1. aasta suveks on Põltsamaa vallavalitsus korrastanud oma struktuuri ja koondanud veelgi teenistuskohti.

Iseseisva allasutusena loodi 2019. aastal Põltsamaa Haldus, mille ülesandeks on vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine ja kuhu viidi vallavalitsuse struktuurist 13 teenistuskohta. Põltsamaa valla päevakeskuse alla viidi 11 töökohta, nende hulgas kodus kliente teenindavad hooldustöötajad.

Lisaks on rahandusministeeriumi analüüsi järgsel perioodil koondatud Kalana teenuskeskuse juhi, Kalana teenuskeskuse spetsialisti, Puurmani teenuskeskuse spetsialisti, raamatupidaja, pearaamatupidaja, hankespetsialisti, teabespetsialisti ja IT-spetsialisti teenistuskohad. Juurde on loodud spetsialisti, IT-juhi ja turundusspetsialisti teenistuskohad.

„Koondamised ja organisatsiooni struktuurimuudatused on tingitud sellest, et hindasime omavalitsuste ühinemise järel oma tööjõuvajadused üle. Eesmärk on teenuse kvaliteedi tõstmine läbi ametnike spetsialiseerumise,“ ütles Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm.

Vallavalitsuses on hetkel 46 teenistuskohta, millest täidetud on 39. „Osa neist kohtadest jäävadki esialgu täitmata, sest puudub otsene vajadus,“ ütles Külanurm.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus