Põltsamaa noortemaja avatakse septembris

Kui neli aastat tagasi noortemaja ehitusega alustati, olid Põltsamaa luterliku kiriku koguduselt 0-rendiga rendile saadud hoonel kasutamiskõlblikud vaid seinad, ülejäänu on tulnud kõik uus ehitada.

Nii on noortemaja saanud uue katuse, põrandad, aknad-uksed, vahelaed, majas on valmis ehitatud nii esimese kui ka teise korruse ruumid, samuti ülemisele korrusele viiv trepp, WC-d ja paigaldatud elektrisüsteem, kanalisatsiooni- ja veevarustus.

Projektijuht Heidi Klamp ütles, et kokku on kulunud hoone taastamiseks üle 370 000 krooni, millest suurem osa on saadud erinevatest projektidest. 123 000 krooniga on töid toetanud Põltsamaa linnavalitsus ja üle 257 000 krooni on saadud erinevatele fondidele esitatud projektidest.

Noored teevad ise

Praegu on majas vaja teha veel väiksemaid viimistlustöid, samuti ei ole majas sees veel mööblit.

Praegu tegeldakse noortemaja tehnika ja mööbli komplekteerimisega, osa mööblit on saadud headelt annetajatelt, osa humanitaarabina, lisaks tuleb ka projektidest raha küsida.

Väga palju on noortemaja heaks teinud noored ise, nii on nad ise värvinud ja kujundanud maja seinad, koristanud talgute korras maja ümbrust. Samuti tegid noored ise ettevalmistusi remonditöödeks: lammutati vana katus ja maja veeti seest puhtaks, lammutati mittekandvad vaheseinad ja korrastati maja ümbrus.

Noortekeskuse seinale maalisid ühise pildi ka rahvusvahelisest noortelaagrist osavõtjad, kes samuti koritustalgudel osalesid.

Põltsamaal on välja kujunenud kindel tuumik, 10-15 noort, kes alati appi tulevad, kui vaja. Nelja aasta jooksul on aga korrastus- ja remonditöödes kaasa löönud palju rohkem noori.

Maja on püütud kujundada võimalikult noortepäraseks, et lapsed ennast koduselt tunneksid. Nii on kasutatud võimalikult keskkonnasõbralikke materjale. Ka elektrisüsteem on keskkonnasäästlik. Nii saab valguse intensiivsust reguleerida ja valgus süttib vaid siis, kui keegi ruumis on.

Noortemaja on avatud kõikidele

Noortejuhile ei ole aga eraldi ruumi, vaid ta viibib tööd tehes noorte keskel. Noortemajas tahetakse pakkuda võimalikult mitmekülgset tegevust. Tööle tahetakse palgata noortejuht, kokku taotletakse struktuurfondidest raha 1,5 töökoha loomiseks. Maja ise peaks noorte jaoks avatuks jääma kuuel päeval nädalas.

Noortenõukogu esitas Põltsamaa linnavalitsusele taotluse noortejuhi palkamiseks, kuid seni ei ole veel vastust tulnud. Enne aga noortekeskust avada ei saa, kui leitakse inimene, kes laste ja noortega tegeleb.

Maja ülemisele korrusele tuleb koosolekute- ja koolitusruum ning arvutinurk. Esimesel korrusel asuvasse meelelahutusruumi sisustatakse ajakirjandusnurk, kus on võimalik lugeda ajalehti-ajakirju, mängida lauamänge, samuti muretsetakse sinna televiisor ja videomakk. Sealsamas saab edaspidi ka koroonat ja piljardit mängida. Sisustatakse ka infonurk, kust on võimalik saada teavet reisimisvõimalustest, noorsoovahetuse üritustest, töökohtadest ja paljust muust olulisest.

Heidi Klampi sõnul tahetakse hakata tegema koostööd Jõgevamaa Nõustamiskeskuse ja Jõgevamaa Tööhõiveametiga.

Plaanis on korraldada filmi- või stiiliõhtuid.

Praegu osalevad noored Eesti Energia poolt 55 000 krooniga rahastatud projektis, mille raames toimuvad iga kuu temaatilised nädalad. Noored on käinud näiteks mööda Põltsamaad ning pannud tähele, mis on keskkonnasõbralik ja mis mitte, samuti on käidud ettevõtetes tutvumas, kui säästlikult seal elektrit kasutatakse. Kõige suurem osa projektirahast on läinud keskkonnasäästliku elektrisüsteemi väljaehitamiseks.

Päris tühjana ei seisa noortemaja ka praegu. Seal viiakse läbi mitmesuguseid üritusi, milleks on raha saadud projektidest.

Kuigi noortemaja eesmärgiks ei ole pidude korraldamine, saab seal vajadusel läbi viia näiteks temaatilisi õhtuid või stiilipidusid. Samuti saavad noortekeskuses tegutseda ühendused ja ringid, lisaks noorteühendusele Juventus ka näiteks 4H klubid, skaudid ja gaidid, oma koosolekuid saaksid pidada noortenõukogu ja miks mitte ka näiteks kooli õpilasomavalitsus.

Kuigi hoone kuulub nooreühendusele Juventus, on noortemaja mõeldud kõigile Põltsamaa piirkonna noortele. Uks on avatud neilegi, kes tulevad kaugemalt.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus