Põltsamaa noortekeskuse ehitamisega alustatakse detsembris

Põltsamaal on Allika tänava hoone noortekeskusele kitsaks jäänud ja seetõttu on juba pikemat aega plaanitud keskuse laiendamist  Veski tänav 4 asuvasse hoonesse. Detsembris peaksid seal ehitustööd  algama.

iii

Põltsamaal tegutseva noorteühenduse Juventus juhatuse esimehe Heidi Paaborti sõnul tekkis idee rajada noortekeskus Veski tänav 4 asuvasse endisesse Ranna restoranihoonesse juba 2007. aasta lõpus.

Uus keskus tuleb hoopis laiemate funktsioonidega kui praegu Põltsamaal tegutsev.

Elukestva õppe keskus

“Uus keskus saab elukestva õppe keskuseks,” toonitas Heidi Paabort. Noortekeskuse ehituse rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist tuli noorteühendusel saada Põltsamaa linnalt juba möödunud aasta märtsis garantiikiri selle kohta, et vähemalt viiel aastal saab seda hoonet noorsootööks kasutada. Paaborti sõnul polnud mõtet saada linnalt garantiid ainult viieaastase tegutsemisaja kohta. Pole ju mõtet investeerida hoone renoveerimisse ning sisustamise ligi kaheksa miljonit krooni, kui on teada, et noortekeskus saab seal kindlasti tegutseda vaid viie aasta jooksul. Nii jõuti Põltsamaa linnaga kokkuleppele, et Veski 4 hoone jääb noorteühenduse kasutusse viieteistkümneks aastaks n-ö nullkroonise kasutusrendiga. Samuti andis Põltsamaa linn möödunud aasta märtsis lubaduse, et on nõus tasuma noortekeskuse jaoks vajaliku investeeringu omaosaluse ehk viis protsenti investeeringu mahust. Ülejäänud 95 protsenti saadakse Euroopa Regionaalarengu Fondilt. Positiivse vastuse  noortekeskuse rahastamise kohta sai noorteühendus möödunud suvel.

Ehitushange õnnestumas

Heidi Paaborti sõnul võttis kogu noortekeskuse väljaehitamisele eelnenud protsess päris pikalt aega. Alles möödunud aasta septembris anti noorteühendusele luba esitada noortekeskuse rahastamiseks nõutav lõpptaotlus. Vastavalt rahastamistingimustele peab noortekeskus valmima hiljemalt 2015. aasta lõpuks. Noortekeskuse juhtidele anti Veski tänava hoone võtmed üle septembri lõpus.

Ehitusprojekt hoone renoveerimiseks valmis tänavu mai lõpuks ja selle koostas Innopilis Insenerid OÜ. Üsna pea kuulutati ka välja hankekonkurss ehitaja leidmiseks. Erinevatel põhjustel esimene hange ei õnnestunud. Kuid praeguseks on välja kuulutatud teine ehitushange ja Heidi Paabort usub, et seekord õnnestunult.

Majaga seovad mälestused

Noorteühenduse juhi sõnul on Veski tänav 4 hoone üsna kehvas seisus ning seetõttu tuleb seal ehituslikus mõttes välja vahetada kõik, mida vähegi välja vahetada annab. Samas on eesmärk säilitada hoone väliskuju võimalikult endisel moel.

Mingil määral muutub hoone välisilme just teise korruse osas, kus katust veidi tõstetakse. Ühe olulise uuendusena paigaldatakse katusele päikesepaneelid. Küttesüsteem rakendatakse tööle õhk-vesi-soojuspumba abil. Ruumilahendus jääb enamjaolt siiski endiseks ja renoveerimisel tahetakse kasutada võimalikult loodussõbralikke materjale. Ühtekokku on tulevases noortekeskuses umbes 530 ruutmeetrit põrandapinda. Samas ei ole kõik ruumid edaspidi avatud alaliseks kasutamiseks. Tööle hakkavad seal samad inimesed, kes praeguses noortekeskuseski tegutsevad. Kaasata tahetakse ka koostööpartnerite esindajaid, ent sel moel, et see noortekeskusele endale lisakulutusi kaasa ei tooks. Avatud noortekeskuse osa loodetakse käigus hoida piirkonna nelja omavalitsuse – Põltsamaa linna, Põltsamaa valla ning Pajusi valla kaasabil.

Tähtsal kohal elukestev õpe

“Elukestev õpe tähendab meie jaoks võimalikult laia tegevusvaldkonda ja seetõttu tahame ühe katuse alla koondada paljud noortega tegelevad institutsioonid,” rääkis Heidi Paabort.

Nii hakkab selles hoones tegutsema avatud noortekeskuse ja avatud noorsootöö osakond. Samuti plaanitakse siin tööle rakendada koolitus- ja elukestva õppe osakond, lasteosakond, aga ka erinoorsootöö osakond.

Elukestva õppega on tihedalt seotud näiteks noored emad, kellel on vaja läbida koolitusi. Sellega seoses soovitakse noortekeskuses hakata pakkuma ka lastehoiuteenust. Ühte suurde ruumi on kavandatud info- ja meedianurgad, samuti mängud. Huvilistele tahetakse pakkuda ka õppeköögi kasutamise võimalust. Noortekeskuses loodetakse tegutsemas näha ka Töötukassa Põltsamaa osakonna esindajaid, samuti sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus esindajaid. Kaasata tahetakse veel nõustamiskeskus, mis pakuks noortele info- ja karjäärinõustamist. Kavas on ehitada ka saunakompleks.

Noortekeskus valmib aastaga

Administraatoritena soovib Heidi Paabort tegutsemas näha täiskasvanud inimesi, kelle ülesanne on tagada keskuse häireteta toimimine. Noorsootöö praktiline korraldamine jääb aga noorte endi ülesandeks. Keskuse tegevusse loodetakse kaasata ka paar-kolm praktikanti, kes võivad olla pärit  Euroopast või mujalt maailmast. Just seetõttu plaanitakse hoone teisele korrusele välja ehitada hosteliruumid, et kaugemalt inimestele sealsamas majutusvõimalusi pakkuda.

Juventuse juhi sõnul võib vana hoone renoveerimisel ette tulla mitmeid üllatusi ja seetõttu ta ehitustööde lõpptähtaega päris kindlat välja öelda ei julge. Ent ta usub, et renoveerimistööd lõpevad umbes aasta pärast.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus