Põltsamaa muusikakooli direktor Anne Kaus Eesti muusikakoole esindamas

Ühisseminar korraldati kolm aastat kestnud kahe maa vahelise ühisprojekti kokkuvõtteks. Projekti käigus arendati kahe maa muusikakoolide vahel erinevat liiki koostööd, korraldati koolitusi ja kontserte. Alus on pandud kahe riigi muusikakoolide vahelise andmebaasi loomiseks.

Koostöö jätkub

Tihedamaid sõprussidemeid on arendanud omavahel kummagi maa neli muusikakooli. Eesti poolelt leidsid endile sealtpoolt lahte sõpruskooli Nõmme, Keila, Pärnu ja Viimsi muusikakool ning selge on see, et projekti lõppedes kaugeltki omavahelised sõprussuhted ei lõpe, pigem on see kujunenud tihedamate sidemete alguseks.

Seminaril analüüsiti üsna põhjalikult mõlema maa muusikakoolide tegevust, õppe- ja ainekavasid, koolide rahalisi võimalusi ja materiaalset baasi. Toodi välja see, mida kasulikku projekti käigus kumbki pool enese jaoks talletada on suutnud. Nagu selgus, on üht-teist õppida olnud mõlemal poolel.

Anne Kaus tutvustas oma ettekandes “Eesti muusikakoolide õppe- ja ainekavadest” tundide ja õppeainete mahtu meie koolides. Soomlastele pakkus meie koolide töökorraldus tõelist huvi ning ettekandjale esitati päris hulganisti ka küsimusi nii igapäevatöö kui ka koolide eripära kohta.

Peale kahe maa muusikakoolide liitude juhatuste osalesid seminaril ka nii Eesti kui ka Soome haridusministeeriumide esindajad, kes leidsid hiljem ka võimaluse omavahelisteks kogemustevahetusteks.

Voldemar Lemmiku vaimus

Sellel esmaspäeval oli Põltsamaa muusikakooli direktoril jällegi pealinna asja. Sedakorda Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsiooni Keskusesse. Nimelt on ta Eesti Muusikakoolide Liidu esindajana arvatud nõukogusse, kes koordineerib eksperide tööd, kellel omakorda tuleb asuda ringi tegema Otsa ja Elleri muusikakooli ainekavasid eeloleva kolme aasta jooksul.

Põltsamaa muusikakoolis on aga käsilolev nädal möödunud peamiselt Voldemar Lemmiku vaimus. Muusikakooli rajaja ja kauaaegne direktor, kooli ja kultuurimaja puhkpilliorkestrite dirigent ning omal ajal paljude muusikaliste etenduste lavaletooja ja linna aukodaniku sünnist möödub 5. veebruaril 95 aastat. Seda tähtpäeva tähistatakse muusikakoolis homme ning maja on sel puhul puhkpillimuusika päralt. Kontserdil “Algajast professionaalini” astuvad üles nii kooli praegused õppurid, vilistlased kui ka õpetajad. Kuulda saab kõikvõimalikke puhkpille flöödist tuubani.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus