Põltsamaa muuseum ja tema sõbrad

Neist, kes muuseumiga aastaid koostööd teinud, on saanud justkui oma inimesed. Seepärast on ka iga-aastasi omavahelisi kokkusaamisi hakatud kutsuma muuseumisõprade kohtumisteks.

Uued muuseumisõbrad

Nagu ikka, olid tänavugi kohal Loniida Bergmann Võisikult, Lea ja Väino Jaakus Pajusist, Ninella Joost, Rein Joost, Evald Põldmaa, Tiit Kulu, Anne Ütt, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Urmas Kuusik. Ines Kuusk ja Jüri Pärna seekord tulla ei saanud, aga muuseumiga on nemadki olnud palju aastaid pidevalt seotud. Heameelega tervitati kolme uut muuseumisõpra – Hans Karrot Võhma-Nõmmelt, Heino Kütti Tõrenurmest ja kunstnikku Viktor Kuiki Tallinnast. Viimane on pärit Heino Kütiga ühest kandist ja nagu selgus, on mehed koguni koolis pinginaabrid olnud. Mõlemad on juba aastaid uurinud ja kirja pannud oma kodukoha ajalugu. Hans Kuik on kunstnikuna teinud ka Põltsamaa mälestusmünte. Kõigele lisaks on tal aga koos Hans Kuluga praegu koostamisel raamat Põltsamaa vanadest postkaartidest. Hans Karro nimi ei vaja siinkandis erilist tutvustamist. Ta on välja andnud raamatuid, teinud pikka aega koostööd Eesti Rahva Muuseumiga jne. See kireva elukäiguga mees, kes pikka aega õpetas omaaegses Tallinna Polütehnilises Instituudis tudengitele elektroonikat, elab pensionipõlves taas siinkandis oma kodutalus.

Linna juubeli tähe all

Nagu varasematelgi muuseumisõprade kokkusaamistel, andis muuseumi juhataja Rutt Tänav ülevaate möödunud aasta tegemistest, mis olid paljuski seotud ettevalmistustega tänavuseks Põltsamaa linna 80. aastapäeva tähistamiseks. Praegu ongi linna juubelit silmas pidades trükki minemas neljas “Põltsamaa ajaloo vihik”, mis kajastab ennekõike Põltsamaa linnaks saamise lugu. Peamiselt omaaegsete ajalehtede läbitöötamise põhjal on selle koostanud Helen Piisang, kes on ametis turismiinfo konsultandina. Pikaajalist ettevalmistust on nõudnud muuseumilt ka linna juubelile pühendatud näituse jaoks materjali kogumine ja ette valmistamine. Peale selle koostatakse praegu piirkonna turismiettevõtete mitmekeelset kataloogi, millega tahetakse ees seisvatel turismimessidel osalemise ajaks valmis saada.

Muuseumi talvise hooaja juurde kuulub ikka püsiekspositsioonide uuendamine, näituste organiseerimine ja muu selline. Suvisel hooajal, mil muuseum on avatud maist kuni oktoobrini iga päev, ollakse mõistagi hõivatud turistidega ja Põltsamaa ning ümbruskonna tutvustamisega.

Möödunud aastal külastas Põltsamaa muuseumi 10 000 turisti, kellest ligemale kolmandik olid välismaalased, enamikus soomlased, aga oli ka väga erinevaid muid rahvusi nagu jaapanlased, hiinlased, portugallased jt. Viimaseid polevat igatahes varem Põltsamaale sattunud.

Läinud aastasse jäi muuseumil ka kaks omapärast näitust – piirkonna metsavendade ja jahimeeste seltsi teemaline. Esimene neist oli mõeldud peamiselt õpilastele ja avati koguni kaks korda. Esimesel korral kõnelesid kohalikud vanemad inimesed oma isiklikest mälestustest, teisel avamisel osales Mart Laar.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus