Põltsamaa meditsiinielu eestvedajad tahavad haiglasse lifti

SA Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölder märkis piirkonna tervishoiu tulevikku käsitleval arutelul, et kõige suurem mure Põltsamaa hooldusravihaiglale on praegu lifti puudumine. “Lift oleks suureks kergenduseks lamavatele ja käimisraskustega eakatele patsientidele ja vähendaks oluliselt ka personali vaeva. Praegu tuuakse haigeid ühelt korruselt teisele kanderaami või ratastooliga.” SA Põltsamaa Tervis nõukogu esimehe Endel Pajumägi sõnul on selline töö raviasutuses töötavatele naistele ja samuti omavalitsuste sotsiaaltöötajatele üsna väsitav ja tervistkahjustav. “Kuigi tulevikus on plaanis rajada haiglahoonele juurdeehitis, oleks lifti paigaldamine ja käivitamine mõeldav juba praegustes tingimustes,” lausus Pajumägi.

“Põltsamaa haiglahoonesse lifti saamine on poliitiline küsimus ja sõltub paljuski valitsuse ja Riigikogu otsustest ning muu hulgas 2006. aasta lisaeelarve vastuvõtmisest Riigikogus,” ütles Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasik.

Mõttevahetusel osalenud Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja sotsiaalkomisjoni liige Margi Ein teatasid, et suhtuvad toetavalt kavatsusse Põltsamaa haiglasse lift ehitada. Teadaolevatel andmetel võib lifti maksumuseks kujuneda ligi 1,2 miljonit krooni.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots avaldas oma seisukoha, et kuna Põltsamaal on olemas juba hooldusravihaigla, võiks sotsiaalala arendamise jätkuks tulevikus kujuneda hooldekodu ehitamine. “Oleks mõttekas välja selgitada, kas selleks ettevõtmiseks on võimalik taotleda raha Euroopa Liidu fondidest,” lisas ta.

Abiminister Peeter Laasik peab nii hooldusravi kui ka hooldusteenuse osutamise ühtset koordineerimist igati mõistlikuks ettevõtmiseks.

“Meditsiin ja hooldusteenus on Põltsamaal edukalt arenenud. Kaasaegse tervisekeskuse ja hooldusravihaigla ehitamisele Põltsamaale on oluliselt kaasa aidanud kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate toetus. Lähtudes sellest, olen arvamusel, et Põltsamaa haiglal on hea perspektiiv,” lausus abiminister.

“Kindlasti on oluline, et Põltsamaa piirkonna omavalitsused teeksid koostööd ja otsustaksid ühiselt, kuidas tervishoiuprobleemide lahendamisel edasi minna,” märkis nõupidamisel osalenud maavanem Aivar Kokk. Omavalitsusjuhtidest olid tervishoiuteemadel kaasa rääkimas veel Pajusi vallavanem Reet Alev ja Kõo vallavanem Tarmo Riisk Viljandimaalt. Ka Kõo vald on huvitatud Põltsamaa hooldusravihaigla teenuse kasutamisest. Arutelust võttis osa Põltsamaa Ettevõtjate Liidu president, linnavolikogu liige Andres Vään. Põltsamaa ekslinnapea ja tänane Riigikogu liige Margi Ein rõhutas, et üldjuhul tahavad inimesed, ennekõike vanemaealised, saada tervishoiu- ja sotsiaalhooldusteenust oma kodupiirkonnas ja järelikult peaksid selleks võimalused olema kõigis kolmes Jõgevamaa regioonis.

Abiminister Peeter Laasik rääkis mõttevahetusel ka hooldusravi käekäigust Eestis tervikuna. “Tänavu on investeeringud hooldusravisse suuremad kui eriarstiabisse. Hooldusravi sai prioriteediks, sest senini olid selle rahalised vajadused kaetud vaid 40 protsendi ulatuses,” märkis ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus