Põltsamaa lõpetas lepingu Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskusega

 

Põltsamaa linnavolikogu otsustas volikogu liikme Andres Vääni algatusel lõpetada mittetulundusühinguga Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus sõlmitud halduslepingu, mille põhjal organisatsioonile on antud ainuõigus konkursside korraldamiseks ja ettevalmistamiseks jäätmeveo teostaja leidmiseks ning teistegi konkurssidega seonduvate ülesannete täitmiseks.

Vään nimetas halduslepingu lõpetamise põhjuseks MTÜ Kesk-Eesti  Jäätmehoolduskeskus poolset lepingu rikkumist ja Põltsamaa linna soovide eiramist konkursi korraldamiseks vajalike dokumentide koostamisel.

“Tänavu 2. septembril koostatud ja 15. septembril ametlikes teadaannetes välja kuulutatud avaliku konkursi pakkumise dokumendid ei vasta Põltsamaa linna õigusaktidele, need on ebatäpsed ja sisaldavad konkursist huvitatud ettevõtjaid eksitavaid andmeid. Samuti puudub osadel dokumentides esitatud nõuetel volikogu heakskiit. Vastavad punktid on jäätmeseaduse kohaselt volikogu ainupädevuses (näiteks ainuõiguse andmise ajavahemiku pikkus), ent Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pole vastavat nõusolekut volikogult  küsinud,” rääkis Vään.

Kaasettekande teemakohases küsimuses tegi linnavolikogu heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimees Mart Joosep. Pärast vaheaega hääletasid erinevatesse fraktsioonidesse kuulunud linnavolikogu liikmed Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega sõlmitud halduslepingu lõpetamise poolt. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva vältel alates selle teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu halduskohtule.

Linnavolikogu esimees Margi Ein luges ette ka Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusest saabunud kirja, kus teatati koostöövalmidusest Põltsamaa linnaga ja juhti tähelepanu õiguslikele küsimustele, mis võivad tekkida seoses Põltsamaa võimaliku välja astumisega Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusest.

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse tegevjuhi Arvo Rosimannuse sõnul on ta praeguseks tutvunud halduslepingu tühistamist käsitleva eelnõuga.

“Volikogu otsus pole meie asutusse veel jõudnud. Eelnõud vaadates võib aga öelda, et seda võib juriidiliselt käsitleda ka kui teatud lepingupunktide muutmist, mis annab aluse uue lepingu sõlmimiseks,” tõdes ta.

Rosimannus märkis, et esmaspäeval kohtusid Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhid  Põltsamaal Põltsamaa linna ja samuti jäätmehoolduskeskusesse kuuluvate Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla esindajatega. “Teistel meie liikmeks olevatel Jõgevamaa omavalitsustel meiega koostöö suhtes pretensioone pole,” kinnitas ta.

Kokku kuulub Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusse 28 omavalitsust.   

2007. aasta juunis sõlmis Põltsamaa linnavalitsus Põltsamaa linnavolikogu otsuse alusel mittetulundusühinguga Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus lepingu, mille alusel sai jäätmehoolduskeskus volitused jäätmemajandusega seotud konkursside ettevalmistamiseks, korraldamiseks ja parimate pakkujate väljaselgitamiseks ning nendega lepingute sõlmimiseks, konkursiga seonduvate vaide- ja kaebemenetluste lahendamiseks, jäätmevaldajate registri pidamiseks  ning jäätmevaldajate ja jäätmevedajatega arveldamiseks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus