Põltsamaa linnavolikogus toimus puhkuse-eelne istung

Teisipäeval toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorras ka järgmise volikogu koosseisu mandaatide arvu määramine.

Praegu on Põltsamaa linnavolikogus liikmeid 17 ja volikogu esimees Toivo Kroon tutvustas eelnõu, kus kirjas ettepanek jätta järgmises volikogus liikmete arv samaks.  Seadus näeb ette, et rohkem kui 2000 elanikuga asulas peaks volikogus  liikmeid olema vähemalt 13, üle 5000 elanikuga asula puhul aga  vähemalt 17. Arengu- ja ettevõtluskomisjonilt oli laekunud ettepanek moodustada Põltsamaal edaspidi 15- liikmeline volikogu, sest praeguseks on linna elanike arv langenud alla 5000. Toivo Kroon tõi vastuväitena esile, et volikogu töökoormus kasvab, samas jääb komisjonide arv  samaks. Hääletuse tulemusena kinnitati järgmise Põltsamaa linnavolikogu liikmete arvuks 17. 

Otsustati, et sügisel toimuvateks kohalike volikogude valimisteks  moodustatakse Põltsamaa linnas üks valimisringkond ja volikogu istungile oli eelnõuna kinnitamiseks esitatud ka valimiskomisjoni koosseis.  Tegelikult oleks valimiskomisjoni koosseisu kinnitamisega aega juuli keskpaigani, kuid juulis, puhkuste ajal volikogu istungit ei toimu.

Valimiskomisjoni esimees on seadusest tulenevalt linnasekretär ning liikmed Ain Kiis, Aive Rimmeld ja Ave Timm ning asendusliige  Kaia Sarap.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus