Põltsamaa linnavolikogu muutis ühinemislepingut

Teisipäeval teoks saanud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorda kavandatud ühinemislepingu muutmine.

Linnavolikogu istungil osalenud Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul puudutab see teema inimesi, kes seoses halduskorralduse muudatustega koondatakse. Seadusest tulenevalt makstakse koondatavatele inimestele hüvitist vastavalt nende panustatud tööle. Kui inimene on omavalitsuses töötanud kaks kuni kaheksa aastat, on võimalus maksta hüvitist kuni kolme ametipalga ulatuses, üle kaheksa aasta töötanud inimestele kuni kuue kuu ametipalga ulatuses. Aiaotsa sõnul see punkt ühinemislepingus täpselt nii sõnastatud ei olnud ning sellele juhtis tähelepanu seadusandja.

See probleem hüvitiste maksmise osas oli üle-riigiline. Uno Valdmets küsis linnapealt, mida tähendab linnapea selgituses mainitud sõna “kuni” ja kes ikkagi otsustab selle üle, mitu ametipalka koondatavale inimesele makstakse. Jaan Aiaots arvas, et selle üle, mitu ametipalka koondatavale maksta, võiks otsustada tulevane vallavanem.

Linnavolikogu istungil viibinud Põltsamaa linnasekretär Tiia Vahter lausus, et valla või linna ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale makstakse hüvitist volikogu otsusega tulevase vallavanema ettepaneku alusel. Guido Pook tahtis teada, kas ühinemislepingusse sisse kirjutatud esialgne variant hüvitiste maksmise kohta ei olnud kooskõlas seadusega. Jaan Aiaotsa vastas, et hüvitiste maksmine oleks selge ning üheselt mõistetav, tegi rahandusministeerium ettepaneku seaduse muutmiseks, millest tulenevalt tuli muuta ka ühinemislepingusse sisse kirjutatud hüvitiste maksmist selgitavat sõnastust. Põltsamaa linnavolikogu liikmed toetasid ühinemislepingu muutmist välja pakutud kujul.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus