Põltsamaa linnavolikogu kinnitas eelarve

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul moodustavad ligi poole eelarvesse planeeritud kulutustest rahaeraldised haridusele. ?Nii rahastatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, lasteaed- algkooli Tõruke, lasteaeda Mari. Raha eraldatakse ka teistele omavalitsustele, mille koolides õpivad Põltsamaa lapsed. Tänavusse eelarvesse on planeeritud ka haridus-ja kultuuritöötajate 15 protsendiline palgatõus ning töövihikute jagamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastele,? lausus Kelder. Ta märkis, et suuri investeeringuid nõudvaks tööks on Põltsamaa linna biopuhasti laiendamine ja rekonstrueerimine ?omavalitsuse kaasfinantseering selleks tööks on 1,6 miljonit krooni. Keskkonna Investeeringute Keskusest taotletakse aga raha 10,4 miljonit krooni. Põltsamaa linna 80. aastapäeva ürituste korraldamiseks ja juubelimeenete tellimiseks on planeeritud 350 000 krooni. Eelarveprojekti menetlemisel tegi volikogu liige Riho Laanes Keskfraktsiooni nimel ettepaneku eraldada 200 000 krooni selleks, et linnavalitsuse sotsiaalosakond võiks osta auto, millega sõidutatakse liikumisraskustega haigeid perearstide ja eriarstide vastuvõtule nii Põltsamaale kui ka Jõgevale ning tehakse vajalikke sõite puuetega inimeste teenindamiseks. ?Selliseks sõiduvahendiks sobiks hästi mikrobuss,? avaldas arvamust keskerakondlane Andres Vään. Hääletamise tulemusena ei pidanud linnavolikogu enamus aga sõiduki muretsemist sotsiaalosakonnale majanduslikult võimalikuks. ?Haigete sõidutamine on kahtlemata vajalik. Selleks peaks aga Põltsamaa hooldusravihaiglal olema kiirabi tüüpi auto, millega sõidaks kaasa ka parameedik,? väitsid sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu esimees Endel Pajumägi ja sihtasutuse juhataja Merle Mölder, kes kuuluvad linnavolikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni. Eelarve arutlemise käigus selgus veel, et viimastel aastatel on Põltsamaal vähenenud maksumaksjate arv. Sõltumatu linnavolikogu liige Margus Oro küsis, mida on linnavalitsus teinud selleks, et rohkem inimesi ennast Põltsamaale elanike registrisse sisse kirjutaks. ?Ka suurte linnade kogemused tõestavad, et kampaaniate korraldamine omavalitsuspiirkonda sisse kirjutamiseks ei anna märkimisväärseid tulemusi. Kampaania mõjul võidakse ju sisse kirjutada, kuid esimesel võimalusel registreeritakse end taas välja. Makse maksvate inimeste huvi end Põltsamaale elama registreerida kasvab aga ennekõike sotsiaalmajanduslike tingimuste mõjul. Kindlasti soodustavad positiivset hoiakut Põltsamaa linna suhtes ühisgümnaasiumi spordihoone ja hooldusravihaigla ehitamine, plaanitsetavad renoveerimistööd ühisgümnaasiumis ja uute töökohtade loomine ettevõtetes,? ütles Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots. JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus