Põltsamaa linnavolikogu juhib Margi Ein

Teisipäeval oma esimesele istungile kogunenud Põltsamaa linnavolikogu valis 11 poolthäälega oma juhiks Margi Eini. Andres Vääni kandidatuuri toetas viis volikogu liiget.

Põltsamaa vallavalitsuses ehitusnõunikuna töötav Margi Ein peab eeloleval neljal aastal väga oluliseks ettevõtluse arendamist ja töökohtade säilimist, samuti ettevõtlusele soodsate tingimuste pakkumist ning uute töökohtade loomist. Oluline on, et alanud on päevakeskuse ehitus Lossi tänaval, kuhu rajatakse ka pikisilmi oodatud saun. Rõõmu tunneb Margi Ein noortekeskuse väljaehitamisest Põltsamaa jõe äärses hoones.  Tulevikuunistusena näeb ta ujula ehitamist Põltsamaale. Tema sõnul on äärmiselt oluline, et ettevalmistustöödega selle väga vajaliku objekti rajamiseks alustataks juba praegu.

Rääkides kergliiklusteedest, sõnas Margi Ein, et vaatamata keerulistele majandusoludele tuleks linna kalmistu lõpuni valmis ehitada Jõgeva maantee äärne kergliiklustee. Omaette mahuka teemana soovib ta jätkata Põltsamaa lossivaremete taastamist ja lossihooviga seotud tegevuse arendamist. Oluliseks peab volikogu esimees ka koostööd naaberomavalitsustega ning omavalitsuste ühinemise teemat. Samuti loodab Ein heale koostööle volikogu liikmetega.

Põltsamaa linnavolikogu esimehe kandidaadiks esitatud Andres Vään lausus, et lähema aasta jooksul ei saa peatähelepanu koondada mitte uute töökohtade loomisele, vaid olemasolevate töökohtade säilitamisele, seda ka eelnevast väiksema palgataseme tingimustes.

Põltsamaa linnavolikogu aseesimehe kohale esitati ainsana   Raul Kirseli kandidatuur. Põltsamaa linnavolikokku kuuluv IRLi esindaja Uno Valdmets küsis, miks Kirsel kandideeris valimisliidu Meie Põltsamaa ridades. Kirsel põhjendas oma otsust sellega, et on selle valimisliidu inimestega tuttav juba aastaid ning ei pidanud õigeks n-ö poolel teel hobuseid vahetada.

Kirseli kandidatuuri linnavolikogu aseesimehe ametikohale toetas 11 volikogu liiget.

Vastavalt linnavolikogu istungi päevakorrale luges Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots volikogulastele ette eelmise Põltsamaa linnavalitsuse lahkumispalve.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus