Põltsamaa linnavolikogu jättis lasteaiamaksu praegusele tasemele

Põltsamaa linnavolikogu istung algas leinaseisakuga novembris manalasse varisenud saadiku, Põltsamaa aukodaniku Endel Pajumägi mälestuseks. Põles mälestusküünal. Volikogu esimees Toivo Kroon luges ette valimiskomisjoni otsuse, mille põhjal saab volikogus asendusliikmeks ettevõtja Vitali Gorosko, kes kandideeris Rahvaliidu nimekirjas kohalike omavalitsuste valimisel. Keskkonna-, korrakaitse- ja heakorrakomisjoni esimeheks valiti Endel Pajumägi asemele Alari Klaar.

Põhjalikumalt arutas linnavolikogu lastevanematelt lasteaedadele makstava tasu suurendamise võimalust. “Linnavalitsuse poolt oli esitatud määruse eelnõu kehtestada koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel lastevanemate osalustasu määraks lapse kohta kuus 7 protsenti vabariigi valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Volikogu otsustas aga jätta vastava määra 6 protsendini, mis tähendab, et nii-öelda lasteaiamaks jääb 2005. aasta tasemele,” ütles volikogu esimees Toivo Kroon.

“Lastevanemate osalustasu suurendamine toonuks linna kahele lasteaiale juurde 80-100 000 krooni aastas. Leidsime aga, et seda raha on võimalik eraldada ka linnaeelarvest ning pidasime olulisemaks hoida noori peresid liigsetest kulutustest,” lausus Toivo Kroon.

Volikogu moodustas ka ajutise komisjoni uute aukodanike ja teenetemärkide kavaleride kandidaatide väljaselgitamiseks. Komisjoni juhib lasteaia Tõruke juhataja Helje Tamme. Kandidaate saab esitada 2007. aasta 1. jaanuarini. Aukodanikeks ja teenetemärkide kavalerideks on võimalik saada Põltsamaa elanikel ning linnaga seotud inimestel, kes on oma töö ja tegevusega jätnud märkimisväärse jälje linna arengusse.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus