Põltsamaa linnavolikogu istungil vaeti arengukava täitmist

 

Viimati peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil võeti jutuks Põltsamaa linna arengukavasse sisse kirjutatu täideviimine. Linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul on Põltsamaa linnal kinnitatud arengukava aastateks 2012-2033, milles on omakorda kinnitatud tegevuskava aastateks 2012-2017. Tegevuskava on jaotatud 10 osaks, kus aastateks 2012-2013 on kavandatud 307 tegevust. Nende kahe aasta lõikes pole viie protsendi ulatuses tegevustega veel alustatud. Osade ettevõtmistega on küll alustatud, ent need pole veel saanud rahastust.

Eelmisel aastal lõpetati linnas päevakeskuse ehitus ning tänavu on lõppemas kalapääsla ja paisregulaatori rajamine Põltsamaa jõele. Samuti on lõpetamisel Põltsamaa linnas palju liikluskorralduse muudatusi kaasa toonud vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimise ja rajamise projekt. Majandusnõunik tõi välja, et käesolevasse aastasse oli kavandatud ka Lille tänaval asuva koolihoone renoveerimise projekt, kuid lähtuvalt haridusvaldkonnas toimuvatest muudatustest, pole seda veel koostama hakatud. Põltsamaa õpilaskodule ja Lille tänava vanale koolihoonele on läbi viidud hindamine. Õpilaskodu maksumuseks määrati 55 000 eurot ja Lille tänava koolihoone maksumuseks 50 000 eurot.

Põltsamaa muusikakooli osas on aga kõik kahe viimase aasta peale kavandatud tegevused ellu viidud.

Astaks 2014 on kavandatud kergejõustikustaadioni eelprojekti koostamine. Staadion kavatsetakse rajada koolikompleksi vahetusse lähedusse. Lähiajal on plaanis arendada välja vanas spordihoones asuv skate-hall. Märkimisväärset rahasummat pole selle tarvis veel saadud, ent oma jõududega on seal väiksemaid remonditöid tehtud. Siiani pole veel tõsisemalt tegelema asutud Põltsamaale plaanitavale ujulale tehniliste- ja finantslahenduste otsimisega, mida kavatsetakse teha koostöös Põltsamaa vallaga.

Tervishoiuteenuste osas pole aastatel 2012-2013 õnnestunud linna saada nahaarsti ega meestearsti, sest haigekassa pole selleks raha eraldanud.

Siiani pole õnnestunud Põltsamaa päevakeskusse logopeedi tööle saada,  samuti on pole rajatud Lossi tänava haiglahoone taha parklat.

Aastatel 2014-2018 on Põltsamaa linna arengukavasse kavandatud hooldekodu rajamine, mille teostamisele ollakse nüüd tänu Lõuna-Eesti Hooldekeskuse poolt tulnud pakkumisele väga lähedal.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus