Põltsamaa linnas uuendatakse linna läbivate riigimaanteede teekatteid

 

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud loa andmine riigihangete korraldamiseks ja hankelepingute sõlmimiseks.

Põltsamaa abilinnapea Sven Lass lausus, et käesolevaks ajaks vastu võetud linna 2013. aasta eelarve ei kajasta valitsuse poolt Põltsamaa linnale eraldatud rahasummat suuruses natuke üle 352 000 euro, mis on sihtotstarbeliselt ette nähtud Tallinna ja Viljandi maantee teekatete uuendamiseks. Selle rahasumma kasutamiseks peab Põltsamaa linnavalitsus saama loa  linnavolikogult.

Sven Lass lausus, et seda summat saaks linnavalitsus linnavolikogult luba küsimata kasutada juhul, kui see summa oleks olnud sisse kirjutatud käesoleva aasta linna eelarvesse või kui see oleks kinnitatud Põltsamaa linna lisaeelarvesse. Valitsuse poolt Põltsamaa linnale tehtud rahaeraldus käesoleva aasta eelarvesse ei jõudnud. Ka lisaeelarve vastuvõtmisega läheb veel aega. Sven Lassi sõnul ei jäänud tal seetõttu muud võimalust kui pöörduda linnavolikogu poole, et linnavolikogu lubaks selle raha kasutamiseks ettevalmistusi tegema hakata.

Riigihanked loodetakse läbi viia suve alguseks. Eelmisel aastal koostati teede tehnokeskuses Põltsamaa linna peatänavate kohta üsna kallis uuring. Selle tulemusena selgus, et Tallinna maantee teekatet  pole riigi poolt eraldatud summaga  Põltsamaa linna piires kogu pikkuses uuendada võimalik. Seetõttu tehakse Tallinna maanteel teekatte remonti linnas kuni Eha tänava ristmikuni.

Abilinnapea sõnul tunnistab valitsus selle rahaeraldusega, et teatud hulk riigimaanteede transpordikoormusest langeb Põltsamaa linna läbivatele teedele ja nii võib loota, et ka järgnevatel aastatel on võimalik riigilt linna läbivate riigimaanteede remondiks lisaraha saada.

Linnavolikogu liige Helje Tamme küsis, kas riigihankega saab hakata tegelema, kui valitsuse eraldatud sihtotstarbelist summat pole linnaeelarvesse sisse viidud. Sven Lass vastas, et just selleks ongi Põltsamaa linnavolikogu luba vaja, et enne selle rahaeralduse eelarvesse sisse viimist võiks selle rahaga seotud riigihangetega tegelema asuda.

Teekatete remondiga seotud riigihangetega tuleb võimalikult kiiresti tegelema hakata, et reaalsed tööd suve alguses tõepoolest alata võiksid.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus