Põltsamaa linna ja valla ühiskomisjon formuleeris ühinemisküsimuse

Esmaspäeval peeti Põltsamaa vallavolikogu ja Põltsamaa linnavolikogu omavalitsuste ühinemise ettevalmistamiseks moodustatud töörühmade esindajate kohtumine, kus formuleeriti küsimus ja selgitati tehnilisi üksikasju.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on Põltsamaa valla ja linna rahvahääletusega tegelevate töörühmade poolt ettevalmistustöö enamjaolt tehtud ja vastav määrus esitatakse Põltsamaa linnavolikogule seisukoha võtmiseks järgmisel teisipäeval peetavale Põltsamaa linnavolikogu istungile. Määrus kannab nimetust “Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine”. 

Küsitluseks eraldi ruum

Rahvaküsitluse läbiviimist korraldab Põltsamaa linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, mida juhib linnasekretär. Rahvaküsitluse läbiviimise ruumis asub kinnipitseeritud kast sedelite jaoks ja küsitluslehe saab täita vastavas kabiinis samas ruumis. Kodus rahvaküsitlust läbi ei viida. Küsitluslehel on lause: “Kas soovite, et Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald ühinevad ühtseks kohaliku omavalitsuse üksuseks?” Jaatava või eitava vastuse andmiseks on  lehel vastav kastike.

Teada on, et omavalitsuste ühinemist käsitlevat rahvaküsitlust ei tohi läbi viia ruumis, kus samal ajal toimub Riigikogu valimine. Jaan Aiaotsa sõnul on Põltsamaa linnas rahvaküsitluse läbiviimine kindlasti lihtsam, sest linna kultuurikeskuses on ruume palju.  Kindlasti on Põltsamaa kultuurikeskuses valimistepäeval ka viidad, mis linnakodanikud õigetesse ruumidesse juhatavad.

Elanike arvamusel nõuandev tähendus

Rahvaküsitluse puhul eelhääletamist ei toimu. Põltsamaa linnasekretäri Tiia Vahteri sõnul langetab linnavolikogu lõpliku otsuse järgmisel teisipäeval, 15. veebruaril peetaval Põltsamaa linnavolikogu istungil, kus volikogule esitatakse rahvahääletuse ettevalmistamiseks koostatud määrus vastava eelnõuna. Määruses on öeldud, et elanike küsitlus Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemise kohta viikase läbi koos Riigikogu valimisega 6. märtsil 2011. Rahvaküsitlus algab kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 18-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Põltsamaa linn. Samas määruses on öeldud, et elanike arvamusel on linnavolikogule nõuandev tähendus. Küsitlusel ei saa osaleda isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud, samuti isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Rahvaküsitlust käsitlevas määruses on reguleeritud kord, kuidas ja millal on õigus esitada avaldusi või kaebusi komisjoni poolt määruses sätestatud korra rikkumise või vastu võetud otsuste kohta. Küsitluse tulemused kinnitatakse volikogu otsusega hiljemalt järgmisel volikogu istungil pärast küsitluse lõppemist, kui komisjonile ei ole laekunud avaldusi või kaebusi komisjoni või volikogu tegevuse kohta või esitatud avaldused ja kaebused on saanud lõpliku lahenduse.  

Rahvahääletus vaid ühel päeval

Põltsamaa vallasekretäri Janne Veski sõnul on kõik ülejäänu rahvaküsitlustel osaleja jaoks vallas samamoodi nagu Põltsamaa linnaski, välja arvatud asjaolu, et rahvaküsitlus toimub Põltsamaa vallas neljas kohas – Adaveres, Eskus, Lustiveres ning Põltsamaa vallavalitsuse hoones Põltsamaa linnas.

Põltsamaa vallas saavad rahvaküsitlusel osaleda inimesed samadel tingimustel nagu linnaski ja mõistetavalt peab nende elukohaks rahvastikuregistri järgi olema Põltsamaa vald. Põltsamaa vallavalitsus moodustab rahvaküsitluse läbiviimiseks komisjoni, kes omakorda määrab igasse küsitluse toimumise kohta kaks küsitluse läbiviijat.

Nii Põltsamaa vald kui Põltsamaa linn on jõudnud seisukohale, et valla ja linna ühinemise üle peaks otsustama kohalik rahvas kui kõrgeima võimu kandja. Lõpliku otsuse rahvaküsitluse läbiviimise kohta  teeb Põltsamaa vallavolikogu, mis koguneb järgmisel reedel, 18. veebruaril.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus