Põltsamaa linna ja valla elanikud osalesid rahvaküsitlusel

Pühapäeval käisid inimesed üle terve Eesti valimas uut Riigikogu koosseisu. Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla elanikud said lisaks parlamendiliikme valimisele öelda välja,  kas nad pooldavad Põltsamaa linna ja valla ühinemist ühiseks kohaliku omavalitsuse üksuseks või on selle vastu.

Põltsamaa linnas oli rahvaküsitluse nimekirja kantud 3821 inimese nimi. Rahvaküsitlusel osales 775 inimest. Neist toetas linna ja valla ühinemist 584 ning ühinemise vastu oli 187 inimest. Põltsamaa vallas oli rahvaküsitluse nimekirja kantud 3195 inimese nimi, küsitlusel osales 1032. Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemise poolt andis hääle 455 ning ühinemise vastu oli 573 inimest.

Külastades Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla neid paiku, kus rahvaküsitlus läbi viidi, selgus, et paljud valla elanikud polnud Riigikogu valimistega paralleelselt toimuvast rahvaküsitlusest midagi kuulnud. Kõrvaltvaatajana jäi mulje, et  rahvaküsitluse piirkondlik meediakajastus oleks võinud paremal tasemel olla.

Linna- ja vallarahva arvamust sai küsitud viies paigas.  

Põltsamaa kultuurikeskus

Andres, puidutööline

Mina hääletasin Põltsamaa valla ja linna ühinemise poolt. Arvan, et alguses võivad ühinemise kulud isegi suuremaks minna, kuid hiljem võib siiski ressursse kokku hoida. Arvan, et suuremal omavalitsusel on lihtsam Euroopa Liidu struktuurifondidest projektide läbiviimiseks raha taotleda,  on lihtsam katta omaosaluseks  vajalikku summat. Samuti on suurema omavalitsuse investeerimisvõime suurem. Küllap on linnal ja vallal ka erimeelsusi, kuid arvan, et siinsete omavalitsuste juhid suudavad need lahendada. Olgu tegemist transpordi, talvise lumelükkamise või mõne muu probleemiga. Pajusi vald oleks võinud samuti ühinemist puudutava rahvaküsitluse korraldada, sest paljud Pajusi elanikud käivad ju nagunii Põltsamaal kauplustes ja muid teenuseid tarbimas. Võib-olla pelgavad nad Pajusis seda, et kui algab ulatuslikum Tallinna-Tartu maantee ümberehitus, läheb karjääride tegevusest saadav tulu ühiskassasse ja Pajusi valla osa selles kahaneb. Samas usun, et kui Põltsamaa vald ja linn ühinevad, siis on Pajusi vallal hiljem võimalik nendega liituda. 

Eve, õpetaja

Minu hinnangul on Põltsamaa linna ja valla ühinemiseks aeg küps. Mina hääletasin ühinemise poolt. Tegemist  on piisavalt väikeste omavalitsustega ja ühinemine muudab need ainult tugevamaks. Tegelikult on ju siinse kahe omavalitsuse elu-olu väga tihedalt läbi põimunud, territoorium väike ning linna ja valla inimesed suhtlevad üksteisega tihedalt. Põltsamaa linn on Põltsamaa valla inimeste jaoks nagunii piirkondlikuks tõmbekeskuseks. Minu arvates oleks võinud ühinemise teemalise rahvaküsitluse korraldada ka Pajusi vald ja olnuks mõistlik teha seda samal ajal praeguse rahvaküsitlusega. Pajusi vald võib sellise otsuse ju hiljem langetada. 

Põltsamaa vallavalitsus 

Hillar, ettevõtja

Minu otsus on ühinemise osas olnud alati jaatav. Mina elan Põltsamaa linna ja valla piiri peal ja olen tihti sattunud olukorda, kus ei saa aru, kumma omavalitsuse määrused ja otsused minu kohta kehtivad. Minu teekond tööle algab valla ühest külast ja kulgeb läbi linna valla teise külla. Ühes omavalitsusüksuses kaoks ära vastastikune arveldamine ning vaidlemine selle üle, kumb kummale ja kui palju võlgu on. Põltsamaa linnavalitsuse  ja Põltsamaa vallavalitsuse hoone asuvad ju mõlemad linnas, teineteisest mõnesaja meetri kaugusel. Minu hinnangul on siinsesse piirkonda uut arengut vaja, sealhulgas täiendavat ettevõtlust ning töökohti. Seda saaks tekitada läbi omavalitsuste ühinemise. Pajusi kohta mina ei oska öelda. Arvan, et esialgu sobivad hästi omavahel liituma Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald.  

Kati, õpilane 

Mina hääletasin linna ja valla ühinemise poolt. Ma arvan, et need kaks omavalitsusüksust saaksid koos paremini hakkama. Kohalik elu on linna ja valla vahel nagunii tihedalt läbi põimunud. Kindlasti on ka ühisomavalitsuse investeerimise võime oluliselt suurem. Minu arvates oleks olnud mõistlik, kui ka Pajusi vald oleks praegu rahvaküsitluse korraldanud.  

Esku koolimaja 

Põltsamaa valla Esku küla koolimaja ruumes rahvaküsitluse komisjoni liikmetele puhkust andnud Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnson ja Põltsamaa vallavolikogu liikme Karro Külanurme sõnul inimesed oma arvamust avaldamas käivad, ehkki lõuna paiku oli seal just väike paus tekkinud. Vallavanema käes oli 12 avaldust, kus inimesed soovisid küsitluseks kasti koju tellida. Avaldusi oli laekunud Nõmavere, Kuningamäe, Võisiku jt. Põltsamaa valla küladest. Kümnes kodus olid Toivo Tõnson ja Karro Külanurm juba kastiga käinud ning neil kulus sellise ringsõidu tegemisele umbes tund.   

Katrin, hooldekodu juhataja

Minu seisukoht linna ja valla ühinemise suhtes on eitav. Vald on siiamaani väga hästi hakkama saanud. Ma ei tea, kuidas linnaga ühinemine valda mõjutaks. Olen rahul valla tegevusega. Tulevikus ehk võiks ühinemise üle tõsisemalt arutleda, sest eks Põltsamaa vald paikneb ju rõngasvallana ümber linna, kuid esialgu võiksid ühised tegevused jääda koostöö tasemele. 

Adavere koolimaja 

Urmas, kaugsõidu autojuht

Mina olen linna ja valla ühinemise vastu. Adavere on Adavere, miks see peaks kuuluma linna alla? Linnas on tunduvalt kõrgemad küttehinnad kui siin, Adaveres. Olen küll ise endine Jõgeva linna elanik, kuid mulle meeldib elada maal. Ja mina linna ning valla ühinemist ei poolda. Minu arvates on Põltsamaa vald tulnud suurepäraselt toime. Olen ise Adaveres korteriühistu esimees ja võin oma kogemustest kinnitada, et vald teeb meiega head koostööd. 

Ülle, lihatöötleja

Mina linna ja valla ühinemisega nõus ei ole. Linnas on soojusenergia kallim ja kui me läheksime linnaga kokku, võib juhtuda, et soojahinnad ühtlustatakse. Muus osas mina ühinemise vastu ei ole. Sellega olen päri, et Põltsamaa linn on Põltsamaa valla elanike jaoks piirkondlikuks keskuseks.  

Lustivere 

Helgi, töötav pensionär

Minu vastus ühinemisele oli ei. Olen arvamusel, et vald jääks ühinemise järel vaesemaks. Linn on vallale keskuseks küll, aga ühinemist ma siiski ei poolda. 

Liivi, töötav pensionär

Ka minu vastus Põltsamaa linna ja valla ühinemisele oli eitav. Vald on praegugi vaene ja ühinemise järel jääks veelgi vaesemaks. Ääremaad jääksid päris vaeslapse ossa. Maainimene on aegade jooksul nii palju petta saanud, et ta ei usu enam mingitesse lubadustesse. Eriti kaotaksid ühinemisest ääremaad.  

Evald, elektrik

Ma just lähen hääletama ja minu valik saab olema ikka külamehe moodi ja küla parema käekäigu huvides, minu vastus linna ja valla ühinemise suhtes  on eitav. Kui erinevad omavalitsused lüüakse kokku ühte suurde katlasse, siis midagi head sealt ei tule. Maainimene jääb paraku alati teisejärguliseks. Investeerimisvõime võib küll suureneda, ent need investeeringud võivad kalduda linna ja maale neid enam ei jätku.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus