Põltsamaa linna eelarve vastu võetud

 

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil võeti vastu linna 2013. aasta eelarve.

Põltsamaal on praegu umbes 1800 maksumaksjat, suveperioodil on see arv 30-40 võrra suurem.

Põltsamaa linna peamisteks tuluallikateks on tulumaks ja toestused riigieelarvest. Laekumine tulumaksust moodustab peaaegu poole ja eelarve muutub seetõttu väga sõltuvaks tulumaksu laekumise muutustest. Maamaksu laekumiseks on kavandatud 18 500 eurot, mis on 19 900 euro võrra väiksem kui mullu. Maamaksu vähenemine on tingitud alates 2013. aasta alguses rakendunud kodualuse maa maksuvabastusest.

Käesoleva aasta põhitegevuse tuludeks on Põltsamaa linnas kavandatud 4 913 302,66 eurot. Tulusid maksudest on kavandatud 2 132 454 eurot, sealhulgas füüsilise isiku tulumaksust 2 105 700 eurot.

Põhitegevuse kuludeks on kokku kavandatud 4 892 177,85 eurot. Eelarvekulusid põhitegevuseks ja investeeringuteks on kokku kavandatud 5 642 095,85 eurot, laenu on plaanis võtta 660 700 eurot.

Rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti majanduse seis mõõdukalt optimistlik ning majanduskasvu toetamiseks viib valitsus riigieelarve püsivasse ülejääki, et alustada reservide mahu kasvatamist. Ettevõtete paranenud majandusolukord võimaldab maksta töötajatele suuremat palka ja käesoleval aastal kiireneb keskmise kuupalga kasv 5,6 protsendini.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus