Põltsamaa linna eelarve teine lugemine katkestati

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil võeti ette Põltsamaa linna käesoleva aasta eelarve teine lugemine. Volikogu opositsiooni vastuhäältega see aga katkestati.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul on eelarve esimese lugemise eelnõu kohaselt Põltsamaa linna 2014. aasta eelarve tuludeks planeeritud 5 195 522 eurot. Kulud on kavandatud mahus 5 120 422 eurot. Eelnõu esimesele lugemisele esitamise hetkest alates on tehtud muudatusi riigi poolt eraldatavate summade osas. Täiendavateks investeeringuteks laekub Põltsamaa linnale 18 000 eurot, millest 10 500 eurot läheb kultuurikeskusele, lauluväljaku renoveerimiseks, puhkpillide soetamiseks ning 7500 eurot Põltsamaa lossikompleksi konvendi abihoone katuse renoveerimiseks. Kultuuriministeerium toetab Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 5563 euroga.

Maimu Kelderi sõnul pole praeguseks olemas kontrollnumbreid hariduse ja kohaliku teedehoiu summade kohta. Probleemiks on ka tõsiasi, et möödunud aasta kahe viimase kuu jooksul vähenes elanike arv prognoositust rohkem ning eelmise aasta jooksul kahanes Põltsamaa linna elanike arv 127 inimese võrra. Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga elab Põltsamaal 4381 inimest, vähenemisprotsent oli aasta jooksul 2,8. Analüütikud on pakkunud elanike arvu vähenemiseks kohalikes omavalitsustes aasta jooksul 1-2 protsenti. Eelarve muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli kinnitatud 13. jaanuar ning selleks ajaks tegid ettepanekud linnavalitsus, linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon, linnavolikogu IRL fraktsioon ning finantskomisjon. Eelmise aasta 31. detsembri seisuga selgus ka aastalõpu jääk summas 232 103,9 eurot, kus erinevate lepingute ja kohustuste võtmisega on sellest jäägist seotud 95 744,2 euro suurune summa.

Eelarvele oli laekunud ka mitmeid selliseid parandusettepanekuid, mis ei ole otseselt seotud raha taotlemisega. Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään lausus, et linnavolikogu SDEfraktsioon on teinud ettepaneku  jätta muudatusettepanekute näol tehtud taotlused rahuldamata ja oodata ära esimene lisaeelarve ning jätta ettepanekutega seotud summad reservi. Keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjon on eelarvega tutvunud. Põltsamaa linnavalitsus on esitanud parandusettepanekud ning arvamuse teiste parandusettepanekute kohta. Keskerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku sporditegevuse paremaks rahastamiseks, mille konkreetsed taotlused rahuldatakse lisaeelarvest. Tänavavalgustuse rekonstrueerimisel tuleks ette näha võimalusi ülekäiguradade paremaks valgustamiseks ning leida võimalusi kalmistu prügimajanduse paremaks korraldamiseks. Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku leida võimalus spetsialisti ametikoha loomiseks Põltsamaa päevakeskusse. Samuti tegi sotsiaalkomisjon ettepaneku leida vahendeid päevakeskuses ilmnenud puuduste likvideerimiseks.

IRL fraktsiooni liige Margus Ääremaa tegi ettepaneku, et kõik komisjonide liikmed võitleksid selle poolt, et nende tehtud ettepanekud läbi läheksid. Margus Ääremaa lausus koalitsiooni saadikute poole pöördudes, et kui komisjonide ettepanekud nagunii läbi ei lähe, siis pole komisjonide liikmetel mõtet õhtuti mitmeid tunde koos istuda. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein lausus, et nad ei teinud oma komisjoni poolt küll numbrilist ettepanekut, ent soovitavad ehitada lõpuni Jõgeva maantee ääres kulgeva kõnnitee või tellida vähemalt selle lõpuniehitamiseks vajaliku projekti. Samuti on juttu olnud Põltsamaa Lille tänava, Pajusi maantee ja Veski tänava kvartalisse ujula ning staadioni rajamisest. Margi Ein soovitas koostada selleks detailplaneeringu, et saada teada, kas need ehitised üldse sellele maa-alale ära mahuvad. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Raul Kirsel lausus, et mõistlik oleks ära oodata lisaeelarve ja jätta praegu ettepanekutega seotud raha reservi. Põltsamaa linnavolikogu IRL fraktsioon tegi ettepaneku eelarve teine lugemine katkestada. Nii volikogu ka otsustas. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus