Põltsamaa linn tegi vallale taas ühinemisettepaneku


Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud Põltsamaa linna poolt ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks Põltsamaa vallaga, mille eesmärgiks on nende kahe omavalitsuse ühendamine. See on juba üsna mitmes katse Põltsamaa linna ja seda rõngasvallana ümbritseva valla liitmiseks.


Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään luges volikogu liikmetele ette otsuse eelnõu.  Vääni sõnul oli mõni aeg tagasi kõne all, et linn võiks teha vallale  ettepaneku rahvaküsitluse läbiviimiseks antud teemal. Eelmine samalaadne katse kahe naaberomavalitsuse ühendamiseks ei õnnestunud ja see on praeguseks ajalugu. Viimaste kohalike valimiste tulemusena on volikogude koosseisud muutunud ja ka inimeste arvamused võivad olla muutunud. Eelmisel valitsuskoalitsioonil oli ettevalmistamisel haldusterritoriaalse reformi seaduse kava, mistõttu sellel hetkel sellise ettepaneku tegemisest Põltsamaa vallale loobuti.

Rahvaküsitlus riigikogu valimiste ajal

Nüüd on seoses valitsuskoalitsiooni muutumisega see kava n-ö kalevi alla lükatud ja seetõttu otsustas Põltsamaa linn haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks initsiatiivi üles näidata. Andres Vään lausus, et praegu saab selle teemaga rahulikult tegelda, sest aega järgmiste kohalike valimisteni on piisavalt. Samas on ühinemisettepaneku tegemise ajastus Vääni sõnul sobilik seetõttu, et kui vald on nõus rahvaküsitlust korraldama, saab selle ühildada järgmisel aastal toimuvate riigikogu valimistega.

Eelnõu arutas ka Põltsamaa linnavolikogu alatine arengu- ja ettevõtluskomisjon. Seal välja öeldud mõtteid tutvustas volikogulastele arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein.

Komisjonis tõdeti, et viimase paarikümne aasta vältel on haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks joonistatud väga erinevaid piire, kuid praeguseks pole ükski pakutud lahendustest toetust leidnud. Ein tuletas praegusele Põltsamaa linnavolikogu aseesimehele ja kunagisele Jõgeva maavanemale Margus Orole meelde, kuidas aastaid tagasi pakuti Jõgeva maavalitsuses välja mitmeid lahendusi, kus kõne all oli nii kolme kui kaheksa omavalitsusüksuse moodustamine.

Omavalitsusreform vajalik

Eini sõnul tegi Põltsamaa linnavolikogu 2010. aastal Põltsamaa vallale ettepaneku rahvaküsitluse korraldamiseks, ühildades selle 2011. aastal toimunud riigikogu valimistega, mis ka teoks sai. Samas jäi õhku küsimus, kas praeguseks on olukord selle küsitluse tulemusena muutunud.

Komisjoni liikmed tõdesid, et omavalitsusreform on vajalik, kuid seda tuleks teha sisuliselt, mitte joonlauaga uusi piire tõmmates. Põhjalikke muudatusi on vaja maksupoliitikas, paika tuleb panna omavalitsuste tulubaas ja selle kujunemine, kohalike teede rahastamine jne. Praeguse valitsuse koalitsioonileppes on kirjas, et 2015. aastaks töötatakse välja
omavalitsusreformi kava, mille põhjal saaks selgeks, millisel tasandil milliseid ülesandeid täidetakse ja kuidas selleks vajalik rahastus tagatakse.

Olulise eesmärgina nähakse omavalitsuste koostöö süvenemist maakondlikul tasandil. Margi Eini sõnul otsustas arengu- ja ettevõtluskomisjon haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevat eelnõu toetada.

Põltsamaa linnavolikogu liige Taavi Rehemaa tundis huvi, millega põhjendas vald eelmisel korral linna ühinemisettepanekule eitava vastuse andmist. Andres Vään lausus, et see otsus kujunes vallavolikogu hääletamise tulemusena ja linnavolikogul tuleb vallavolikogu otsust aktsepteerida.

Guido Pooki huvitas, millal tehakse Põltsamaa vallale omavalitsuste ühendamiseks konkreetne ettepanek ja millal võib sellele vastust oodata. Andres Vään ütles, et ettepanek tehakse kohe, kui linnavolikogu seda eelnõu toetab. Põltsamaa linnasekretär Tiia Vahter lausus selgituseks, et alates linnavolikogu otsuse kättesaamisest peab vald neile kahe kuu jooksul vastama. Mart Joosep lisas, et juhul, kui vald vastab sellel korral linna ühinemisettepanekule positiivselt, tuleks luua linna ja valla esindajate vahel tugevamad ja konkreetsemad kontaktid, kus suhtlemine ei toimuks mitte vaid kirja teel, vaid vahetult.

Samas tõdes Mart Joosep, et nüüd on pall taas Põltsamaa vallavolikogu käes. Põltsamaa linnavolikogu otsustas seda eelnõu toetada ja esitas Põltsamaa vallale taas ettepaneku kahe omavalitsuse ühendamiseks, et moodustada linnast ja vallast üks omavalitsusüksus.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus