Põltsamaa linn teeb vallale taas ühinemisettepaneku

17. juunil peetava Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorda on kavandatud eelnõu algatada Jõgeva maakonna haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja teha Põltsamaa vallavolikogule ettepanek läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga liita Põltsamaa linn ja vald üheks omavalitsusüksuseks.

Põltsamaa piirkonnas on omavalitsuste ühinemise veduriks olnud juba pikka aega Põltsamaa linn, kes on vallale päris mitmel korral ühinemisettepaneku teinud. Kõigil eelnenud  kordadel on Põltsamaa vallavolikogu linnavolikogu ettepaneku tagasi lükanud. Põltsamaa linnavolikogu esimehe Andres Vääni sõnul otsustati taas teha ettepanek põhjusel, et ühinemist ette valmistavad protsessid võtava palju aega. Kui Põltsamaa vallavolikogu vastaks seekord Põltsamaa linnavolikogu ettepanekule positiivselt, siis nähakse tegeliku ühinemise tärminina järgmisi, 2017. aastal toimuvaid kohalikke valimisi.

Pajusi kaasamine küsitav

Vääni sõnul ei ole mõtet rääkida ühinemisetärminist enne, kui pole saadud Põltsamaa vallavolikogult vastust. Ta nentis, et selle ettepanekuga sunnivad nii varakult enne järgmisi kohalikke valimisi välja tulema mitmed mõlemat omavalitsust puudutavad probleemid, näiteks Põltsamaa Varahalduse OÜ ja Põltsamaa Vallavara OÜ koostöö, samuti Põltsamaa valla ja linna koolide ja lasteaedade probleemid, lisaks ujula planeerimine piirkonda. Vääni sõnul on suuremal omavalitsusel selliseid probleeme oluliselt lihtsam lahendada. Ühinenud omavalitsuse puhul kehtivad nimetatud probleemide lahendamisel kogu piirkonna jaoks ühtsed põhimõtted, iseseisvate omavalitsuste puhul aga ärilised. Viimasel juhul on aga probleemide lahendamine eraldi omavalitsustel tunduvalt keerulisem kui ühinenud omavalitsustel.  

Küsimusele, kas ühinemisettepaneku võiks teha ka Põltsamaa piirkonda kuuluvale Pajusi vallale, lausus Andres Vään, et Pajusi osas muudab ühinemise keeruliseks tõsiasi, et osale Pajusi vallast ei ole tõmbekeskuseks Põltsamaa linn. Kui aga Põltsamaa vald vastab Põltsamaa linna ettepanekule positiivselt, siis ei keela keegi Pajusi vallal ise initsiatiivi näidata ja astuda selles protsessis kolmandaks osapooleks.

Olenemata sellest, et Põltsamaa linna ja valla elanikelt on juba mitmel korral arvamust ühinemise osas küsitud, ei pea Andres Vään liigseks seda veelkord küsida. Küsitluse saaks läbi viia koos järgmisel aastal toimuvate riigikogu valimistega. Põltsamaa linnavolikogu esimehe sõnul on kõige tähtsam saada teada Põltsamaa vallavolikogu seisukoht. Kui see on positiivne, võib kaaluda nii Pajusi vallale ettepaneku tegemist ühinemisläbirääkimiste alustamiseks kui ka rahvaküsitluse korraldamist.

Valla elanikud ei soovinud ühineda

Viimasel rahvaküsitluse tulemuste järgi, mis korraldati paralleelselt 2011. aasta riigikogu valimistega, ei olnud  vallaelanike enamik  linnaga liitumisest huvitatud. Samas on vallaelanikud Põltsamaa linna juhte kritiseerinud, et ühinemist pole seni suudetud läbi viia. Vään tõdes, et inimesed on ühinemise osas ka omajagu mõjutatavad.

Andres Vääni sõnul on Põltsamaa linnavolikogu järgmiseks istungiks ette valmistatud eelnõu, milles tehakse ettepanek  ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Põltsamaa vallaga. Andres Vääni sõnul on see ettepanek linnavolikogu koalitsioonis läbi arutatud ning ta on kindel selles, et volikogu selle heaks kiidab.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus