Põltsamaa linn sai uue arengukava

Põltsamaa linnavolikogu esimehe Toivo Krooni sõnul on arengukava uues redaktsioonis ühe prioriteedina määratletud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi renoveerimise jätkamine. “Möödunud aastal uuendati kooli aula, kaasajastamist vajavad ka klassiruumid ning ventilatsioonisüsteem. Väga oluliseks tööks on ka veevärgi- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamine, milleks kavatseme taotleda raha Euroopa Liidu fondidest, ” märkis Kroon.

“Arengukava on põhjalik visioon eesmärkidest, kuhu Põltsamaa tahab välja jõuda. Arengukava koostamisel osalesid kõik linna allasutused, volikogus oli kava läbiarutamisel eestvedajaks Margus Oro juhitav arengu- ja ettevõtluskomisjon, kes tegi ettepaneku korraldada Põltsamaal arengukonverents,” ütles volikogu esimees.

Põltsamaa linnavolikogu istungil sai teoks ka tänavuse eelarve teine lugemine. “Eelarve menetlemisel tehti 40 parandusettepanekut. Eelarve võetakse vastu järgmisel istungil, ” lausus Toivo Kroon.

“Väga oluline on, et arengukava ja eelarve omavahel vastavuses oleksid,” avaldas arvamust Põltsamaa linnavolikogu Keskfraktsiooni liige Andres Vään.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus