Põltsamaa linn saab tasuta elektriautod

Põltsamaa linnavolikogu istungil tegi linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder volikogule ettepaneku võtta riigilt linna omandisse neli elektriautot, mis olid senise sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu kohaselt antud tasuta kasutamiseks.

Valitsus on vastavalt saastekvoodi vahetuse alusel kehtivale kokkuleppele Mitsubishi korporatsiooniga saanud õiguse käesoleva aasta  31. detsembri seisuga võõrandada omavalitsuste kasutuses olnud elektriautod  neile tasuta.  Elektriautode aastane eelarveline kulu on ca 3500 eurot, millest elektrikulu on ca 210 eurot. Põhilise osa elektriautodele tehtavatest kulutustest moodustavad kindlustusmaksed ja hoolduskulud. Sotsiaalministeeriuumiga sõlmitava lepingu puhul on kohustus kasutada tasuta üleantavaid elektriautosid veel kahe aasta jooksul sotsiaalteenuste osutamiseks. Selle tähtaja möödumisel võivad omavalitsused ise otsustada, milleks nad neid sõidukeid  edaspidi kasutavad. Põltsamaa linnavolikogu liikmed nõustusid majandusnõuniku ettepanekuga ja otsustasid linna kasutuses olevad elektriautod riigilt tasuta võõrandada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus