Põltsamaa linn kavatseb välisvalgustuse nüüdisajastada

 

Põltsamaa linn soovib senised vananenud naatrium- ja elavhõbedalambid nüüdisaegsete LED ja HPS lampide vastu välja vahetada. Läbi arvutivõrgu saab valgustite tööd programmeerida ning reguleerida ka lampide valgustugevust.

Selleks taotleb linn raha saastekvootide müügist saadavatest summadest ning linnavolikogu nõustus maksma omaosaluse.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul pöördus majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eelmise aasta augustis mõnede linnade ja alevike poole ettepanekuga kaardistada nende asulate välisvalgustus, et saada teada, millises olukorras see  on. Infot hangiti selleks, et  saastekvootide müügist saadava raha eest olukorda parandada. 

Põltsamaa moodustas töörühma

Nii pandi ka Põltsamaal kirja, millised lambid ja millised postid vajavad väljavahetamist ja mitmete kilomeetrite ulatuses selliseid töid tuleb teha. Läinud aasta 10. novembril saabus teade selle kohta, et projekti ideede tingimused on kohe valmimas ning et peagi kuulutatakse välja avatud taotlusvoor. Põltsamaal moodustati linna välisvalgustuse küsimustega tegelemiseks töörühm, kuhu kuulusid Eesti Energia esindaja, hooldusfirma esindaja, Põltsamaa linnavolikogu liige Mart Joosep ning linnavalitsuse ametnikud.

Töörühm püüdis hakata paika panema projekti ideed saastekvootide müügist saadava raha taotlemiseks. Seejärel saabus 28. novembri õhtul ootamatult kiire teade, et juba  2. detsembriks oodatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile projektiideed. Õnneks jõuti Põltsamaal seda õigeks ajaks teha. Tähtajaks jõudis projektiidee ministeeriumile esitada 13 omavalitsust, Põltsamaa oma jõudis Tallinna, Tartu ja Viljandi järel kohale neljandana. 

Moodsad lambid tarbivad vähem energiat

Maimu Kelder lausus, et saastekvootide ostjad hindavad projektiideed n-ö rohelise kava järgi. Taotletavaks summaks kirjutati projektiideesse 1 345 365 eurot, koos omafinantseeringuga oleks  see 1 494 850 eurot.

Koostatud dokumendis on öeldud, et LED-lambid tarbivad praegu kasutusel olevatest lampidest 60-75 protsenti ning HPS lambid kuni 40 protsenti vähem elektrienergiat. LED- valgustite eluiga on umbes 15 ning HPS lampidel kuni 30 aastat. Sellistes kohtades, kus välisvalgustite õhuliine ohustavad puud, paigaldatakse maa-alused kaablid. Koostatud projektiidee peamine eesmärk on negatiivse keskkonnamõju vähendamine ning elektrienergia kokkuhoid. Välisvalgutuste kaasajastamise järel heidetaks keskkonda 434 tonni CO2 vähem kui praegu ning säästetaks 0,4 gigavatt-tundi elektrienergiat aastas.

Ministeeriumi esindajate sõnul on kõik projektiideed esitatud saastekvootidega kauplejatele. Aktiivne saastekvootidega kauplemise periood kestab käesoleva aasta märtsini. Projektiideede elluviimine peaks põhiliselt teoks saama aastal 2013, kuid ostja soovi korral ka aastal 2012.

Välisvalgustuse uuendamise järel peaks  Põltsamaa linnas  edaspidi viie aasta keskmisena kuluma välisvalgustusele raha poole vähem kui vana süsteemi puhul. Põltsamaa linnavolikogu liige Mart Joosep ja abilinnapea Sven Lass toetasid sellise projektiidee esitamist ja olid seisukohal, et nii või teisiti tuleb linna välisvalgustusega midagi ette võtta, sest süsteem on vananenud ja elektri hind tõuseb. Ka Põltsamaa linnavolikogu oli sama meelt ja toetas välisvalgustuse projekti omaosaluse tasumist planeeritud summas. Lõpliku otsuse selle kohta, kas Põltsamaa linna projektiidee toetamist leiab, langetab saastekvootide ostja.

Põltsamaa välisvalgustuse uuendamise projekt

*Taotletakse 1 345 365 eurot

*Koos omafinantseeringuga 1 494 850 eurot

*Projektiidee elluviimine peaks põhiliselt teoks saama aastal 2013, ostja soovi korral ka aastal 2012

*LED-lambid tarbivad praegu kasutusel olevatest 60-75 protsenti vähem elektrienergiat

*HPS– lambid tarbivad kuni 40 protsenti vähem

*LED-valgustite eluiga on umbes 15 aastat, HPS– lampidel kuni 30 aastat

*Uue süsteemi rakendudes peaks valgustusele kuluma poole vähem raha kui praegu

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus