Põltsamaa linn jätkab koolitoidu kompenseerimist

Detsembris peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil otsustasid volikogu liikmed üksmeelselt jätkata koolitoidu maksumuse kompenseerimist Põltsamaa linna lastele.

Põltsamaa linnavolikogu liige Toivo Kroon juhtis volikogu liikmete tähelepanu sellele, et Põltsamaa linn oli üks esimestest omavalitsustest Eestis, kus hakati ka gümnaasiumiosa lastele koolitoitu kompenseerima.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul reguleerib Põltsamaa ühisgümnaasiumi gümnaasiumiosa õpilastele ja lasteaedade lastele koolitoidu kompenseerimist Põltsamaa linna vastav määrus. Lasteaedadele kompenseeritakse lõunatoidu maksumust 0.32 euro ulatuses päevas ning gümnaasiumi lõunatoidu toetuse määr on 0,78 eurot päevas.

Käesoleva aasta 10. septembri seisuga käib Põltsamaa linna lasteaedades 182 last ja Põltsamaa ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õpib 78 õpilast, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa linn.

Põltsamaa linna 2012. aasta eelarves ja 2013. aasta eelarve eelnõus on Põltsamaa linna laste koolitoidu kompenseerimiseks summad olemas. Toetused kantakse haridusasutustele vastavalt lõunatoitu söönud laste arvule igakuiselt üle.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus