Põltsamaa linn hakkab ise jäätmemajandust korraldama

Eelmisel aastal võttis Põltsamaa linnavolikogu vastu otsuse, et loobub Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmestaatusest. Seega ei ole Põltsamaa linn alates käesoleva aasta 1. jaanuarist enam MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus liige. Põltsamaa abilinnapea Sven Lassi sõnul  tuleb linnal edaspidi jäätmemajandusega tegelemiseks osta vastav litsents ja kanda ise jäätmemajandusega seotud igakuised jooksvad kulutused. Seetõttu otsustas Põltsamaa linnavolikogu sõlmida lepingu OÜ-ga Tarkvarastuudio tarkvarapaketi “SKARABEUS+” kasutuselevõtuks Põltsamaa linna jäätmevaldajate registrina. Kui Põltsamaa linn litsentsi ei ostaks, puuduks linnal jäätmevaldajate register. Registri omamine on vajalik selleks, et eristada jäätmeveost vabastatuid, jäätmeveoga liitunuid jt. jäätmevaldajaid. Sven Lass ütles, et Põltsamaa linnale läheks osalemine Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuses 2012. aastal maksma 60 000 Eesti krooni, samas registrimaks on 20 000 Eesti krooni, mis tähendab Põltsamaa linnale olulist kokkuhoidu.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus