Põltsamaa lauluväljaku asemele kerkib lasteaed

Juuli algul toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil otsustati ehitada linna uus lasteaed Kuuse tänava ääres asuva lauluväljaku territooriumile. Kuna lauluväljak on juba aastaid kasutuseta seisnud ning selle räämas ümbrusele on tähelepanu juhtinud ka linnakodanikud, otsustati anda lauluväljaku krundile uus rakendus, rajades sinna lasteaia.


Põltsamaa vallavalitsus algatas oma 13. juuli korraldusega Kuuse tänav 19 krundi ja selle lähiala detailplaneeringu, jättes algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu eesmärgiks on Põltsamaa linna ja lähipiirkonda teenindama hakkava uue lasteaia ning selle juurde kuuluva infrastruktuuri rajamine.

Varasemat otsust muudeti

Veel selle aasta 16. aprillil otsustas volikogu alustada lasteaed Tõrukese asemele 170-kohalise uue lasteaia ehituse ettevalmistavate tegevustega hoopis teises asukohas – aadressil Lembitu tn 1, kus asub praegune Tõrukese lasteaed, mis on amortiseerunud ning mille rekonstrueerimist ei peeta enam mõistlikuks. Juuli algul kogunenud volikogu muutis aga selle otsuse ära.
„Põltsamaale uue lasteaia rajamise osas on praegu käimas ettevalmistavad tegevused – projekteerimine ja detailplaneeringu koostamine. Volikogu otsustas 2. juulil, et lasteaed tuleb endise lauluväljaku alale. Planeering on algatatud, eskiislahendus koostamisel ning paralleelselt käib juba ka projekteerimine. Hange selleks korraldati perioodil mai-juuni,” ütles Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos.
„Leping projekteerijaga – osaühinguga Projektibüroo – sõlmiti 14. juulil. Oktoobriks peaks eelprojekt valmis olema,” lisas ta.
Varasema vallavolikogu esimehe, nüüdse Põltsamaa vallavanema Andres Vääni sõnul tingis lauluväljaku-ala kasuks otsustamise energiatõhusus.
„Lauluväljaku ala eeliseks on energiatõhusama maakütte kasutusele võtmise võimalus, samuti jääb nüüd ära laste välja kolimine Tõrukese lasteaiast ehitusaegseks perioodiks, langeb ära vajadus asenduspindade otsimise järele. Kõik see muudab ühtlasi kogu ehitusprotsessi lihtsamaks,” selgitas Andres Vään.
Ehitustegevusega enne järgmist aastat alustada ei loodeta.
„Kui eelprojekt oktoobri keskpaigaks valmib, siis on plaanis korraldada projekteerimis-ehitustööde hange. Loodetavasti 2021. aasta kevadel avaneb võimalus ikkagi ehitama hakata,” sõnas Kristi Klaos. Lasteaeda plaanitakse ehitada kärjekujulisena.

Kõrghaljastus säilib

„Esmane ehitustööde etapp hõlmab kahte nn kärge, kolmandasse kärge tuleb laste basseini osa. Veidi kaugem tulevikuplaan on ehitada lasteaia laiendus senise Mari lasteaia asemele. Peasissepääs tuleb Rahu tänava poolsesse külge. Rahu tänav on edaspidi plaanis muuta ühesuunaliseks,” rääkis Kristi Klaos.
Lauluväljaku ala ja ümbrust on praeguseks jõutud juba ka üksjagu korrastada, eemaldatud on varem lauluväljakut ümbritsenud aed. Ümbruses olevaid puid ega parkmetsa ehitustööde käigus maha võtta ei kavatseta.
„Kõrghaljastust on antud territooriumi ümber kavas säilitada maksimaalselt ning lasteaed saab omale loodusliku pargi ja metsa-ala,” selgitas Klaos, lisades: „Lasteaia ehitamisel loodame, et saame energiatõhususe meetmest veel lisarahastust. Lasteaia puhul on valla investeeringute mahtu ja finantsvõimekust arvestades lisatoetus hädavajalik, et saaksime lõpuks ikkagi ehituslepingu sõlmida. Hetkel on vallal palju pooleli olevaid projekte – tänavavalgustusprojekt, Põltsamaa lossi rekonstrueerimine, mahukad investeeringud teedesse. Uus lasteaed on esimeses etapis planeeritud Tõrukese lasteaia asemele ning kavandatud on juba ka juurdeehituse perspektiiv, mis kataks ära nii lasteaia Mari kui linna lähiümbruse väikeste lasteaedade, sealhulgas näiteks Esku ja Pisisaare lasteaedade vajadused.”
Koos uue Põltsamaa lasteaia projekteerimisega on käimas ka linna servale Tiigi tänavale hooldekodu teenusüksuse kavandamine, mida on plaanis ehitada senise Lustivere hooldekodu asemele. Hooldekodu rajatakse Sõpruse pargi servale.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus