Põltsamaa lastele rajati uus mänguväljak

Põltsamaa lastel oli reedel põhjust eriti rõõmus olla, sest Lillemetsa pargis avati uus laste mänguväljak.

i

Üks mänguväljaku idee autoritest, endine põltsamaalane Kristel Kongas MTÜ-st Põltsamaa Noorte Naiste Kristlik Ühing lausus, et Põltsamaal ei olnud siiani laste mänguväljakut ning lastel polnud kohta ühiseks ajaveetmiseks. Idee autorid  ja eestvedajad olid lisaks temale veel Jaanika Lemetsar, Lili Tiks ning Milvi Lojander Põltsamaa Noorte Naiste Kristlikust Ühingust.

Kongase sõnul peaksid suhteliselt väikeses Põltsamaa linnas kõik lapsed soovi korral sellele mänguväljakule jõudma, vähemalt need, kes selle linna suurtes korterelamutes elavad. Kristel Kongase sõnul kaaluti väljakut rajades  sobilike atraktsioonide valimisel mitmeid variante.  

Mänguväljak jagatud kaheks

Möödunud reedel avatud mänguväljak on jagatud kaheks osaks, kus väikelaste jaoks on paigaldatud kiiged ja suurematele ronimisatraktsioon. Kristel Kongase sõnul võiksid seda kasutada alla kaheksa-aastased lapsed vanemate juuresolekul. Praegu on plaanitud kujul mänguväljakust valmis umbes kolmveerand.  Väiksematele on veel plaanis paigaldada just neile sobiva suurusega liumägi, suuremate laste jaoks on see ronimisatraktsiooni juures juba olemas. Mänguväljak on kavas aiaga piirata.

Kristel Kongas, kelle poegadest üks kolme- ja teine kuueaastane,  elab ise hoopis Tallinnas, kuid tema juured  on  Põltsamaal. Ta  soovib siinseid lapsi aidata ja loodab, et tulevikus Põltsamaal lapsi rohkem sünnib. Pealinnas elav noor ema tõdes, et seal on laste jaoks võimalusi oluliselt rohkem ja seal on peaaegu igas linna pargis lastele atraktsioonid olemas. 

Ametkondade bürokraatiast murti läbi

Lastele mõeldud atraktsioonid tarnis ja paigaldas Fixman Eesti OÜ ja pinnasetöid aitasid teostada kohalikud firmad OÜ Põltsamaa Graniit ning AS Vooremaa Teed. Kogu töö tehti ära umbes paari nädala jooksul. Raha saadi Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Jõgeva maavalitsuselt. Eraannetajana toetas  väljaku rajamist Põltsamaa elanik ja kahe pisipõnni ema Kadri Suni.
Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein lausus  mänguväljaku avamisel nelja ettevõtliku naise aadressil tunnustavaid sõnu.

Põltsamaa linnavolikogu esimees lausus, et n-ö füüsilisel kujul pole raha veel eraldatud, kuid ta luges ette valitsuse 10. mai korralduse, mille kohaselt on siseministeeriumi vahendusel Põltsamaa linna laste mänguväljaku rajamiseks eraldatud 20 000 eurot. Linnavolikogu esimehe sõnul on mänguväljaku kogumaksumus suurem valitsuse eraldatud summast ning ta avaldas lootust, et ülejäänud osa vajaminevast summast leiab Põltsamaa linnavolikogu.

Margi Ein kutsus Põltsamaa linnavolikogu liikmeid laste mänguväljakule raha eraldamist toetama. “Keda siis veel toetada kui mitte meie oma linna lapsi,” ütles ta.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots lausus, et kui aktiivsed noored naised paari aasta eest selle ideega välja tulid, läks töö alguses hoogsalt käima. Siis aga soikus see tore mõte proosalisel põhjusel ehk rahapuuduse tõttu. Lõpuks suudeti ametkondade bürokraatiast läbi murda ja nüüd on mänguväljak olemas.  

Oleks vaid Põltsamaal rohkem lapsi, kes seal meelt lahutada tahaksid.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus