Põltsamaa kutsub huvilisi maakonna arengustrateegia arutelule

Põltsamaa vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi esmaspäeval, 28. jaanuaril kell 17.30 Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele.


Dokument sisaldab mitmeid ettepanekuid ja mõtteid ka Põltsamaa piirkonna arengu kohta. Nii näiteks on arengustrateegias välja pakutud mõte Muinsuskaitseameti töökohtade toomisest Põltsamaale, puiduettevõtete kompetentsikeskuse ja IT-inkubaatori rajamisest Põltsamaale ning hariduslinnaku rajamisest ühisgümnaasiumi juurde.

Samuti on seal juttu Puhu risti ja Vägari tööstusala ning Kamari ja Kaarlimõisa ettevõtlusala arendamise kohta ning Kuningamäe-Tehnika tn uuselamupiirkonna väljaarendamisest.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus