Põltsamaa kultuurikeskuses uuendati lava

Põltsamaa kultuurikeskuses vahetati välja lavalauad, töö kestis umbes kuu aega.

Kultuurikeskuse direktori Irja Targama sõnul alustati lavalaudade väljavahetamisega 20. juulil ja lõpule jõuti nendega augustikuu eelviimasel nädalal. Irja Targama sõnul oli neil alguses mure, et koos lavalaudadega tuleb välja vahetada ka laudade alused laagid, aga töö käigus selgus, et laagid on veel igati heas seisukorras. Töid tegi firma Marevista OÜ Tallinnast. 

Ka eesriided said puhtaks

Kultuurikeskuse direktor kinnitas, et selle firma töötajatega oli rõõm koostööd teha, sest töömehed olid väga tublid ning hoolikad. Irja Targama sõnul tal tehtud tööde kohta veel täpne arve puudub, kuid kulutused on suurusjärgus umbes 17 000 eurot. Lavalaudade vahetamine kultuurikeskuse tööd oluliselt ei häirinud, sest oli ju veel suveaeg. Näitusi ei saanud siinsesse galeriisse suvel siiski üles panna, sest poolteist kuud enne lava remondiga alustamist võttis selle ruumi enda alla tarvilik materjal.

Pestud said ka lava eesriided, selle töö tegi ära firma SOL Eesti OÜ, kes kultuurikeskusele puhastusteenust osutab. Selleks toodi kohale spetsiaalne pesumasin. Põltsamaal on küll pesumaja olemas, aga nii suured eesriided sealsetesse pesumasinatesse ei mahu.

Üks eesriie vajas ka veidi parandamist ja selles osas tuli kultuurirahvale vastu Põltsamaal tegutsev firma Vikan Estonia, kes on neid varemgi selles osas aidanud. 

Järge ootab katus

Paraku pole lavalaudade väljavahetamisega Põltsamaa kultuurikeskuse  remondimured lõppenud. 1990. aastate teisel poolel tegi hoone läbi põhjaliku remondikuuri ja vahetati ka katus. Nüüd vajab see aga juba suuremat remonti. Käesoleva aasta alguses tehti kultuurikeskuse katusele lausa ekspertiis ja selgus, et katuse olukord on üsna vilets. Seetõttu on kultuurikeskuse katuse remont sisse kirjutatud ka Põltsamaa linna arengukavasse ning kultuurikeskus taotleb selleks Põltsamaa linna eelarvest raha.

Irja Targama sõnul ei saa hoone remondile joont alla tõmmata isegi siis, kui katuski korda saab. Pidevalt tuleb kusagil seinu ja põrandaid parandada, muid väiksemaid remonditöid teha. Näiteks oli suuremate remonditööde ajal kultuurikeskuse tagakülje vundamendi serv sellises seisukorras, et sealtkaudu jooksis vihmavesi peeglisaali põrandale ning rikkus linoleumi.

Vundament sai küll juba varem parandatud, kuid põrandakate oli siiani vahetamata. Nüüdseks on ka see probleem likvideeritud. Ka maja ümbrus tuleks vastavalt arengukavale korda teha, mis tegelikult tähendab kultuurikeskust ümbritseva tee parandamist. Selle kohta on projektki olemas ja see oleks nüüd tarvis teoks teha. Targama sõnul on Põltsamaa kultuurikeskus nagu Tallinna linn, mis ei saa päris lõplikult kunagi valmis: ikka vajab seal midagi kõpitsemist või parandamist.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus