Põltsamaa Kosmopargi idee kaob kalevi alla

Suurte ja efektsete projektidega käib alati kaasas avalik huvi. Kui miskit vägevat on lubatud, hoitakse projekti arengul silm peal ning üldjuhul tehakse seda heatahtlikult ja edu soovides. Nüüd on nii, et juba aastaid lubatud Kosmoparki Põltsamaale ei tule.


EAS soovib toetuse ettevõttelt OÜ Kosmopark siiski tagasi nõuda, kuna lubatud tegevust ei toimu.
„Kosmoseajalugu on just niisugune valdkond, mis ka lääneriikides elavatele inimestele huvi pakub ning mille kaudu nad saavad teada, mis toimus kunagistes Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikides raudse eesriide taga. Venemaa inimestele on kosmoseteema südamelähedane ja pole kahtlust, et Kosmopark meelitab siia suurel hulgal venemaalasi,“ ütles Lättemägi edu lootes veel möödunud aastal. Seda enam, et Põltsamaad on külastanud mitu kosmonauti. Kõige vägevamaks atraktsiooniks pidi kujunema tuuletunnel, kuhu kehva tervisega ei soovitatud ligigi minna.
Praeguste uudiste ja kriisisituatsiooni taustal ollakse EASis ka üldisemalt toetuste andmisel palju skeptilisemad, rääkimata luhta minevate projektide puhul.
EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankov ütles, et Kosmopark pidi valmima 2019. aasta lõpuks, kuid projekti elluviimine venis, kuna ettevõte ei leidnud vajalikku omafinantseeringut.
„Projekti meeskond esitas EAS-ile taotluse ajagraafikut muuta, kuid EASi hinnangul ei olnud pikendamine põhjendatud, kuna toetuse saaja ei suutnud tõendada vajalikku finantsvõimekust projekt ellu viia,“ selgitas Hankov. „Toetuse saajal tuleb projekti ettevalmistusega seotud kulu ehk 54 275,66 eurot EAS-ile tagasi maksta. Kosmopargi projektile mõeldud 2,3 miljonit eurot vabanevad sama meetme eelarves ning need on võimalik kasutusele võtta. Rakendamise kasutamise otsustab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.“
Hankovi sõnul peatas EAS maksed Kosmopargile 2018. aasta lõpus, kui ilmnesid esimesed märgid, et toetuse saaja ei suuda nõutud omaosalust katta. Selle aja jooksul on EAS olnud toetuse saaja projektile omafinantseeringu leidmisega kursis ning toetuse saajal on olnud võimalus esitada lisainformatsiooni.
„Ametliku projekti pikendamise taotluse esitasid Kosmopargi eestvedajad eelmise aasta lõpus ning oleme andnud toetuse saajale veel lisavõimalusi omafinantseeringu nõue täita. Kahjuks sai projekti elluviimise aeg eelmise aasta lõpuga läbi ning EAS pidi sellega seoses seisukoha kujundama. Kuna toetuse saajal puudus jätkuvalt omafinantseeringu tagamise võimekus, puudus ka alus, et projekti pikendamist lubada,“ ütles Hankov.
Põltsamaa vald jäi küsimusele, kuidas sellised asjad, kus lubatud projektid ei teostu, piirkonna mainet mõjutavad, kidakeelseks, vastates vaid, et Kosmopargi projekti eestvedaja on OÜ Kosmopark.
„Idee on hea ja loodame, et eraettevõtja leiab võimaluse see siiski kunagi ellu viia,“ oli valla seisukoht.
Raul Lättemägi jäi kommentaari saamiseks tabamatuks.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus