Põltsamaa – Kolga-Jaani tee juuliks asfalteeritud

Põltsamaa – Kolga-Jaani tee 6,8 kilomeetri pikkune lõik ehitati möödunud aastal senisest kurvilisest ja viletsast kruusateest ümber sirgemaks teeks, mis peagi ka asfaldi alla saab. Teelõigu lõplik valmimine  lühendab senist teekonda Viljandisse kümne kilomeetri võrra.

Objekti maksumuseks on 8,5 miljonit krooni.

Lääne Teedekeskuse Viljandi esinduse juhi Allan Alliku sõnul hakati selle teelõigu asfalteerimisest rääkima lausa aastakümneid tagasi, paraku leelistati seni teisi objekte.

Talteri Tartu osakonna tööjuhi Roald Karu sõnul alustati  asfalteerimisega 1. juunil, päevas saab mustkatte alla umbes kahe kilomeetri pikkune ühe sõidurea laiune lõik. Karu loodab, et umbes kolme nädalaga peaks teelõik kahekihilise asfaldi alla saama.

Talteri objektijuhi Margus Kirshi sõnul  muudab töö  mugavamaks asjaolu, et eelmisel aastal valmistati ette korralik  muldkeha ja asfaltkatte aluspind. Objektil töötab üks asfaldilaotur ja kolm teerulli. Asfaldisegu selle teelõigu tarbeks valmistatakse Rõstla karjääris mobiilses segusõlmes. Kui asfalt maas, paigaldatakse signaalpostid ja piirded ning haljastatakse teeperved. Talter annab oma tööle viieaastase garantii ja firma paneb liiklejaile südamele, et jälgitaks ajutisi  liiklusmärke ja oldaks ettevaatlik teetehnikast möödasõidul. Järgmisena läheb sama brigaad Torma – Jõgeva teele, kus on tarvis ümber ehitada ka tee muldkeha. Seetõttu kulub seal ka tunduvalt suurem summa — tööde maksumus on  40 miljonit krooni.

Margus Kirsh lausus, et lepingu järgi peaks Torma – Jõgeva teelõigu põhitrass 1. oktoobriks asfaldi alla saama.

TOOMAS REINPÕLD

 

blog comments powered by Disqus