Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökoolist sai Põltsamaa Ametikool

Kesk-Eesti ühe suurema maakutseõppeasutuse direktor Viive Kibena kommenteeris nimevahetust: “Igati sümpaatne oli ka senine nimi. Avalikkus peab aga kooli tundma nime järgi, mis peegeldab selgesti siinset tegevust ja pakutava hariduse sisu. Meie õppeasutus asub Eesti ühes edukamas põllumajanduspiirkonnas ja põllumajanduseriala on tänaseni igati populaarne. Kõige arvukamalt noori õpib meil praegu aga ehituserialal, kokaks, autode ja masinate remontijaks. Seepärast hakkasid meie õpetajad juba aastaid tagasi kooli nime muutmisele mõtlema.

Kibena sõnul laekus kooli nõukogule uue nime kohta mitmeid ettepanekuid. “Nõukogu liikmed kaalusid põhjalikult läbi kõik variandid. Kõige suurema poolehoiu pälvis nimi Põltsamaa Ametikool. Saatsime selle nime läbivaatamiseks ja analüüsimiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu büroole, mille juhatajalt Teet Tikolt samuti positiivne reageering tuli. Tänaseks oleme uuele nimele saanud ka haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kiitva hinnangu,” rääkis direktor.

“Nimi Põltsamaa Ametikool on suupärane ja peaks hästi ja selgesti kõigile meelde jääma, seevastu Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli nime kirjutamisel ja väljaütlemisel eksiti nii mõnigi kord, ” lisas ta.

Seoses nimevahetusega muudeti ümber ka kooli põhimäärus, mis kohandati uutele nõuetele. Lähiajal pannakse koolihoonele ka uus nimetahvel. “Meie õppeasutusele saadetavad kirjad palume nüüd adresseerida Põltsamaa Ametikoolile, ” ütles Viive Kibena.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus