Põltsamaa kirikus tulevad orelipäevad

 Orelipäevade avakontserdil 26. mail pakub allakirjutanu orelimuusikat väga tuntud oreliheliloojatelt nagu Bach, Franck, Süda jt. Pärast kontserti on võimalus vaadata  Põltsamaa muuseumis näitust “Põltsamaa kiriku orelitest”. Kuna pilte meie kirikus olnud orelitest on vähe säilinud, põhineb näitus rohkem tekstimaterjalil. Viimase hulgas on see-eest väga huvitavaid dokumente ja kirju eelmise sajandi algusest, mis tutvustavad  oreli tellimise ja valmimise käiku ning mis on põnevad mitte üksnes sisu, vaid ka välimuse poolest.
 Kirjad ja dokumendid on leitud Viljandi Pauluse koguduse arhiivist, kus neid on väga korralikult hoitud. Siinkohal suur tänu Maarika Üttile vanade dokumentide de?ifreerimise ja Merle Metsjärvele inglisekeelsete tõlgete eest ning viljandlasele Janis Tobrelutsile arhiivimaterjali meie kätte usaldamise eest.
 Teine orelipäevade kontsert, millel esinevad Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid, saab teoks 30. mail, juunikuus toimuvad kontserdid aga igal neljapäeval, jaanilaupäev välja arvatud. Siis musitseerivad juubilarorelil Eesti Muusikaakadeemia õppejõud ja Tallinna Pühavaimu kiriku organist Toomas Trass (2. juunil), meie Järvenpää (Soome) sõpruskoguduse muusikadirektor Erkki Rajamäki ja sama koguduse kantor Katri Takala (9. juunil), Pärnu Eliisabeti koguduse organist Jaanus Torrim (16. juunil) ning Viljandi Pauluse koguduse organist magister Aaro Tetsmann (30. juunil). Orelipäevad lõpetab 5. juulil Bergeni (Norra) Griegi Akadeemia orelidotsent Ines Maidre, kes esineb Põltsamaa kirikus koos viiuldaja Eugen Simson-Valtiniga. Kõik orelipäevade kontserdid algavad kell 19.
 Alati kui midagi suuremat korraldada, on tore mõelda ka väiksematele. Jaanipäeva eel 21. juunil ootame kirikusse kõiki lapsi, kes orelit, seda suurt pilli näha, kuulda ja ise proovida soovivad. Kell 17 algaval üritusel “Orel ? pillide kuningas” jagatakse lapsed kolme gruppi. Üks neist tegeleb allakirjutanu juhendamisel oreliga, teine Tuuli Juki juhendamisel Orffi pillidega ning kolmas Mailiis Lauri ja Pille Arneki juhendamisel joonistamisega. Hiljem vahetavad grupid kohad, nii et kõik lapsed saavad läbi teha kõik kolm tegevust.

ÜLLE NOORMÄGI

blog comments powered by Disqus