Põltsamaa kesklinna soovitakse rajada üldhooldekodu

Mittetulundusühing Põltsamaa Hooldekodu esitas Põltsamaa linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse, millega soovitakse projekteerida Põltsamaa linnas Tartu mnt 1a asuv hoone ümber üldhooldekoduks. Põltsamaa linnavalitsus keeldus küll projekteerimistingimuste väljastamisest, kuid tegi samas ettepaneku algatada detailplaneering.

 

Põltsamaa Hooldekodu MTÜ juhatuse liige Margus Peldes esitas 14. jaanuaril Põltsamaa linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse. Selle kohaselt soovib kuus päeva varem registreeritud mittetulundusühing projekteerida Põltsamaa linnas Tartu maantee 1a asuv hoone ümber osaliselt ärilistel eesmärkidel tegutsevaks eakatele mõeldud üldhooldekoduks.

Kõnealune hoone võeti 1990. aastal kasutusele telefonikeskusena, praegu asuvad seal kauplused, bürood, Elioni serveriruumid ning hambaravikabinet. Kinnistusraamatu andmetel oli kuni 2009. aasta juunini kinnistu omanikuks OÜ KSK Jõgeva, hilisem Kasvu Kaubanduse OÜ (pankrotis). Selle osaühingu raskustesse sattumise järel kuulus kinnistu praeguseks äriregistrist kustutatud VooreVara OÜ-le ning OÜ-le Multimill. Alates 2012. aasta aprillist on kinnistu Lääne-Virumaal Vao külas tegutseva usaldusühingu LipuLaev (täisosanik Riivo Väinaste) omandis. 

Hoone väliskuju ei muudeta

Taotluse kohaselt jäetakse hoone väliskuju muutmata ning hoone paremas tiivas säilitatakse hambaravikabinet ja Elioni serveriruumid. Hoonele lisatakse avasid, olemasolevad avatäited uuendatakse osaliselt ning rekonstrueeritakse kütte, elektri, ventilatsiooni ja tulekahju teatesüsteemid. Hoone siseplaneeringut muudetakse kergvaheseintega, kandvad seinad jääksid samaks. Haljastus ja aiapiirded nüüdisajastatakse ning hoonele lisatakse kaldteed ratastooliga liikumiseks.

Samade osapoolte koostöös avati möödunud aasta sügisel Lääne-Virumaal Vao külas endise Aavere erihooldekodu peamajas Pandivere pansion. Ka sealse kinnistu omanik on usaldusühing LipuLaev, kes on andnud hooned rendile Margus Peldese juhitavale OÜ-le Pandivere Pansion. Avamise hetkel oli pansionis ruumi 19 hoolealusele ning kodulehe andmetel on seal pikaajalise üldhoolduse kuumaksumuseks 455 eurot. 

Tuleks koostada detailplaneering

Põltsamaa linnavalitsus keeldus 27. jaanuari korraldusega projekteerimistingimuste väljastamisest Tartu maantee 1a hoone ümberprojekteerimiseks üldhooldekodu hooneks. Korralduse põhjenduste kohaselt on Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala kehtiva detailplaneeringu andmetel kinnistu sihtotstarbeks 100 protsenti ärimaa ning planeeringust ei nähtu, et selle menetlemisel oleks kaalutud võimalust leida hooldekodule asukoht Põltsamaa kesklinnas. Küll on aga kehtiva ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneeringuga määratud hooldekodu asukohaks Põltsamaa linnapargi lääneküljel asuv Viljandi maantee 2b kinnistu.

Põltsamaa linnavalitsuse hinnangul tuleb aga selleks, et selgitada välja, kas 3200 ruutmeetri suurusel Tartu maantee 1a kinnistul on üldse võimalik täita kavandatavale hoolekandeasutusele esitatavaid nõudeid (näiteks parkimiskohtade arv, tuleohutusnõuded, liikluskorraldus jne), koostada detailplaneering. Planeeringu koostamine võimaldaks kaasata hoone kasutamise otstarbe muutumisega seotud tegevuste juurde naaberkinnistute omanikud ja teised huvitatud isikud. 

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus