Põltsamaa kesklinna lasteaias järjekord ukse taga

Põltsamaa kesklinnas asuvas lasteaias “Mari” peavad soovijad juhataja Tiia Kaeramaa sõnul järjekorras ootama, sest neil on väga hea maine ning samuti ülihea asukoht.

Nõukogude ajal oli selles lasteaias 13, praegu aga kuus eraldi rühma, neist üks sõimerühm. Lasteaia nimest tulenevalt on igal rühmal mingi marja nimi. Nüüdisaegsetest nõuetest lähtuvalt on praegu “Mari” lasteaias 105 last. Tiia Kaeramaa sõnul on nende lasteaia põhimõte selline, et üks rühma õpetaja on sama rühmaga nende sõimeeast kooliminekuni välja. Lastega tegeleb 30 inimest, neist 17 pedagoogi ja 13 abipersonali hulka kuuluvat töötajat. Igas rühmas on kaks õpetajat ja üks õpetajaabi. Üks õpetajatest on tööl hommikupoolikul, teine õhtupoolikul. Õpetaja abi on majas terve lasteaia tööpäeva. Osalise tööajaga on ametis  ka logopeed. Juhataja sõnul oleks vajalik, et logopeed  täiskoormusega töötaks, kuid praegu pole selleks võimalust. Osalise töökoormusega on lasteaias tööl ka muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ning tervishoiutöötaja.

“Mari” lasteaed on väga aktiivselt osalenud projektide kirjutamises. “Me enam ei julgegi hästi projekte kirjutada. Seni on need kõik positiivse vastuse saanud, meil on nüüd juba tõsine kartus, et võib-olla järjekordne projekt enam ei õnnestugi,” rääkis Tiia Kaeramaa.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus