Põltsamaa kaugküte saab olulisel määral uuendatud

Energiaettevõte Adven on asunud Põltsamaa kaugküttesüsteemi tervikuna uuendama. Vahetatakse välja suures osas soojusvõrke ning ehitatakse ka uus biokütuse katlamaja.
Soojustorustike rekonstrueerimistöödega alustatakse juuni keskpaigast ning selle raames vahetatakse välja 1090 meetri ulatuses amortiseerunud võrku. Ehitustöödega lõpetatakse augusti keskpaigaks ning haljastus ning taastamine saab tehtud septembri lõpuks. Tööd puudutavad otseselt 19 kinnistut Ringtee tänaval, kaudselt rohkem. Ehitab TREV-2 Grupp AS.
Lisaks ehitatakse Välja tänav 6 aadressile uus biokütuse katlamaja. Hetkel tegeletakse veel projekteerimisega, kuid juuni lõpust alustatakse ehitusega. Kasutusele tulevad 1,5-megavatine biokatel ning külmadel talvedel tipukoormuste katmiseks veel lisaks 3-megavatine gaasikatel.
Aasta lõpuks peaks olema võimalik alustada seadistustöödega ning seejärel on võimalik hakata kasutusluba taotlema. Katlamaja ehitustöid teeb Rapla Metall OÜ.
„Plaanitud soojusvõrkude ja katlamaja ehitustöödega hoiame tulevikus ligi 1480 tonni CO2 ekvivalenti aastas kokku. See võrdub ligi 660 keskmise auto CO2 heitmekogusega aastas.
Astume sellega sammu rohelisema homse ning kõrgema varustuskindluse poole. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida ehitustegevus endaga kaasa võib tuua ning loodame mõistvale suhtumisele,“ sõnas Adveni projektide direktor ning juhatuse liige Priit Tiit.
Põltsamaa Ringtee soojustorustiku rekonstrueerimine läheb kokku maksma ligi 415 000 eurot ning biokütuse katlamaja ehitus 1 535 000 eurot, millest kummagi projekti puhul tuleb ligi 40–50% summast Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne,“ mida vahendab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Põltsamaa kaugküttevõrkudes on kokku 56 tarbimiskohta, sh 42 korteriühistut 603 korteriga, 2 lasteaeda, raamatukogu, kultuurikeskus, saun-ujula, 3 õppehoonet, spordikeskus ja 5 ärihoonet.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus